Afdeling Financiën

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid
  • het opmaken van het meerjarenplan, het budget en de rekening
  • het innen van de belastingen en facturaties
  • de boekhouding
  • de verkoop met factuur van afvalzakken aan zelfstandigen
  • de aangifte van schade- en ongevallendosssiers (schade aangebracht aan patrimonium of door derden)

De afdeling Financiën is niet verantwoordelijk voor de personenbelasting.

Bij de afdeling Financiën kan je terecht na afspraak.

Contact