Gerelateerde foto's

Deel deze pagina

Sporthal (met vergaderzaal) Verma

Adres

Opdorpstraat 2 in Malderen

Faciliteiten

Aan de buitenzijde: 

 • 1 AED-toestel (automatische externe defibrillator)

Mogelijkheden:

 • zaalvoetbal
 • volleybal (3 velden)
 • basketbal
 • badminton (3 velden)
 • judo
 • turnen
 • schoolsport

Materiaal:

 • 2 plinten
 • 2 valmatten
 • 2 trampolines
 • 2 lange matten
 • 2 scoreborden
 • 2 verrijdbare basketbaldoelen
 • 2 verrijdbare voetbaldoelen
 • zwarte matten (voor feestelijkheden)

Afmetingen

 • grote zaal: lengte = 34,8 m, breedte = 21,8 m

Opsplitsing van de zaal is niet mogelijk!

Prijs (per uur)

Sporthal Verma:

 Gebruikers:

 badminton (1 terrein) volleybal volledige zaal
Londerzeelse verenigingen 3 euro 4,5 euro 12 euro

Niet-Londerzeelse verenigingen

Individuele gebruikers

4 euro 6 euro 18 euro
Commerciële verenigingen 12 euro 18 euro 36 euro

 

Vergaderzaal Verma:

 Gebruikers:

 volledige zaal
Londerzeelse verenigingen 4 euro

Niet-Londerzeelse verenigingen

Individuele gebruikers

6 euro
Commerciële verenigingen 12 euro

 

Reservatie en annulatie

Regelmatige sporters

 • Regelmatig gebruik op vaste dagen en uren en de organisatie van sportevenementen moet je aanvragen op de daarvoor ter beschikking gestelde documenten.
 • Bij laattijdig indienen verlies je prioriteit.
 • Het verlengen van de huurperiode moet minstens 2 maanden vóór het beëindigen van de overeenkomst worden meegedeeld via de sportverantwoordelijke.
 • Wie de vaste verhuring vroeger wil beëindigen dan oorspronkelijk werd gevraagd, moet een opzegtermijn van 2 maanden respecteren. De melding van het vervroegd beëindigen van de huurtermijn gebeurt schriftelijk en is gericht aan het College van burgemeester en schepenen.
 • Het annuleren van bepaalde uren of data moet minstens 2 weken op voorhand gebeuren, zoniet wordt de normale huurprijs aangerekend. Annuleren kan via sport@londerzeel.be.

Occasionele sporters

 • Reserveer:
  • bij de Sportdienst
  • via het e-loket
 • Nagaan welke data en uren nog vrij zijn, kan bij de Sportdienst.
 • Je betaalt vóór het gebruiken van de sporthal.

Reglement

Reglement: verhuur sportinfrastructuur (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 4 juni 2020.