Gerelateerde foto's

Deel deze pagina

Sporthal Centrumschool

Adres

Stationsstraat 58 in Londerzeel

Faciliteiten

Mogelijkheden

 • badminton
 • basketbal
 • volleybal
 • zaalvoetbal
 • turnen
 • bewegingsparcours
 • schoolsport

Materiaal

 • sportramen
 • 2 mobiele voetbalgoalen
 • 1 dikke valmat
 • 2 basketringen

Afmetingen

 • iets groter dan een basketbalveld

Opmerkingen

 • zaalgebruik in samenspraak met directie van de Centrumschool en de Sportdienst
 • opsplitsing van de zaal is niet mogelijk
 • zaal is niet geschikt voor competitie – enkel trainingen

Prijs (per uur)

 Gebruikers volledige zaal
Londerzeelse verenigingen 6 euro

Niet-Londerzeelse verenigingen

Individuele gebruikers

9 euro
Commerciële verenigingen niet van toepassing

Reservatie en annulatie

Regelmatige sporters

 • Regelmatig gebruik op vaste dagen en uren en de organisatie van sportevenementen moet je aanvragen op de daarvoor ter beschikking gestelde documenten.
 • Bij laattijdig indienen verlies je prioriteit.
 • Het verlengen van de huurperiode moet minstens 2 maanden vóór het eindigen van de overeenkomst worden aangedeeld via de sportverantwoordelijke.
 • Wie de vaste verhuring vroeger wil beëindigen dan oorspronkelijk werd gevraagd, moet een opzegtermijn van 2 maanden respecteren. De melding van het vervroegd beëindigen van de huurtermijn gebeurt schriftelijk en is gericht aan het College van burgemeester en schepenen.
 • Het annuleren van bepaalde uren of data moet minstens 2 weken op voorhand gebeuren, zoniet wordt de normale huurprijs aangerekend. Annuleren kan via sport@londerzeel.be.

Occasionele sporters

 • Reserveer
  • bij de Sportdienst
  • via het e-loket
 • Nagaan welke data en uren nog vrij zijn, kan bij de Sportdienst.
 • Je betaalt vóór het gebruiken van de sporthal.

Reglement

Reglement: verhuur sportinfrastructuur (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 4 juni 2020.