Deel deze pagina

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

Wat?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld een naam, adres of rijksregisternummer zijn.

In zo'n protocol staat welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel, wat de genomen veiligheidsmaatregelen zijn,...

Protocollen tussen de Gemeente Londerzeel en andere overheden

Protocol gegevensuitwisseling met Agentschap Integratie en Inburgering (pdf)

Protocol gegevensuitwisseling met AquaFlanders (pdf)

Algemene protocollen onderwijs GDPR - OVSG: Londerzeel is hierop toegetreden.