Deel deze pagina

Onderhoud van je eigendom

Algemeen onderhoud

De eigenaars van braakgronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen zijn verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden.

Het is verboden vuilnis, puin of gelijkaardige stoffen op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.

Onderhouden eigenaars hun percelen niet? Dan kan dit onderhoud door de Gemeente Londerzeel worden uitgevoerd op kosten van de overtreder. Is er sprake van het ernstig en langdurig verwaarlozen van een perceel? Dan kan er ook een GAS-boete worden opgelegd.

Meld een slecht onderhouden eigendom aan de dienst Omgeving.