Deel deze pagina

Zonder pesticiden is gezonder

logo VMM zonder is gezonder, gebruik geen pesticiden

Waarom zonder pesticiden?

Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Sinds 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Dit betekent dat het openbaar domein in Londerzeel zonder pesticiden wordt onderhouden.

Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Kijk zeker eens op de websites Zonder is gezonder en Mijn gifvrije tuin van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Pesticiden beïnvloeden het drinkwater

Pesticiden vervuilen onze leefomgeving. Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan of vloeien mee met regenwater naar de riolen en in waterlopen.

In waterwingebieden voor drinkwater (bijvoorbeeld aan 't Zwaantje in Londerzeel) zijn specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater. Dit brengt mogelijke risico’s mee voor onze gezondheid. Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er voorwaarden voor het gebruik van pesticiden in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater.

Voor land- en tuinbouwactiviteiten is er de code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen die voorschrijft hoe pesticiden moeten worden gebruikt.

Restjes en lege verpakkingen

Restjes en lege verpakkingen van pesticiden horen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Dit geldt ook voor resten van producten die je al lang niet meer hebt gebruikt.

Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar het recyclagepark brengen.

Kies voor een tuin zonder pesticiden

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor een andere bestrijdingsmethode, zonder chemische producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit.

Enkele voorbeelden:

Wordt je tuin geplaagd door slakken?

Gebruik alternatieve bestrijdingsmethodes. Zo kun je kippen en eenden inzetten om de slakken op te ruimen. Een andere natuurlijke vijand waarmee je slakken kunt bestrijden, is het aaltje (nematode) Phasmarhabditis hermophrodita.

Wordt je tuin geplaagd door bladluizen?

In de handel zijn natuurlijke vijanden van bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg (Chrysopea carnea). Een zachte zeepoplossing, brandnetelextract of zelfs een krachtige waterstraal helpt vaak ook bij een klein probleem van bladluizen.

Overbemesting maakt planten trouwens extra aantrekkelijk voor bladluizen.

Wat kan je doen tegen distels?

De grootste boosdoener is de akkerdistel die een wortel heeft van meer dan 10 cm lang. De enige bestrijdingsmethode hiervoor is intensief maaien net voor de bloei. Maar dat maaien doe je best twee keer: een eerste keer tussen eind juni en begin juli wanneer de bloemknoppen nog gesloten zijn en daarna in augustus. De plant vormt in augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen. Het is aan te raden ook nog een keer in de winter te maaien.

Preventief kun je vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door de bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat zaden van distels die al in de bodem zitten, kunnen kiemen.

Wie hinder ondervindt van distels op het terrein van derden, kan dit melden aan de politie of de dienst Omgeving.