Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Jeugdinfrastructuur: investeringssubsidie aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

De subsidie voor renovatie of nieuwbouw kan aangevraagd worden door alle Londerzeelse jeugdwerkinitiatieven.

Wanneer dien je de aanvraag in?

  • grote renovatiewerken: voor 1 februari van het lopende begrotingsjaar
  • kleine renovatiewerken: voor 1 september van het lopende begrotingsjaar

Contactgegevens jeugdwerkinitiatief

Adresgegevens

Gegevens hoofdverantwoordelijke

Adresgegevens
Geboortedatum *

Rekening

Adresgegevens
Adresgegevens

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Omschrijving van de werken

Duid aan voor welk type verbouwing je het dossier indient.

Kleine renovatiewerken
Nieuwbouw of grote renovatiewerken

Geef hier een gedetailleerde raming van de kosten met de bijhorende offertes voor de uitvoering en de organisatie van het project.

Bijlagen

Akkoord subsidiereglement

Akoord *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.