Deel deze pagina

Belasting: tweede verblijven

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op tweede verblijven in Londerzeel, ongeacht of deze in het kadaster zijn ingeschreven.

Een tweede verblijf is een privéwoongelegenheid die voor de eigenaar, huurder of gebruiker geen hoofdverblijf is, maar die wel op elk ogenblik voor bewoning kan worden gebruikt. Het hoofdverblijf is het adres waarop men officieel staat ingeschreven in de bevolkingsregister op 1 januari. Een privéwoongelegenheden is bv.: een woonhuis, bungalow, appartement, weekendhuisje, met chalet gelijkgestelde caravan…

Wat wordt niet beschouwd als tweede verblijf:

  • lokalen uitsluitend gebruikt voor beroepsactiviteiten
  • tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens tenzij deze minstens 6 maanden van het kalenderjaar buiten kampeerterreinen staan opgesteld om in te wonen
  • studentenkamers
  • garages
  • woongelegenheden opgenomen in het leegstandregister

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Eigenaars van het tweede verblijf op 1 januari.

Belastingtarief

1.000 euro per tweede verblijf

Afhandeling:

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je spontaan de nodige informatie aan het gemeentebestuur bezorgen en dit ten laatste 1 maand na de verwerving of ingebruikname van de woongelegenheid als tweede verblijf.

Je moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Reglement belasting tweede verblijven (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting tweede verblijven (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.