Deel deze pagina

Belasting: sluikstort

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op het weghalen van een sluikstort. Een sluikstort bestaat uit afvalstoffen achtergelaten op verboden plaatsen en/of op verboden tijdstippen en /of in niet-toegelaten recipiënten (vaten, zakken…).

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Voor wie de afvalstoffen heeft achtergelaten of daartoe de opdracht of toelating gaf.

Belastingtarief

De belasting geldt voor:

  • het opruimen van huishoudelijk afval: minimum 750 euro
  • het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval (groot afval zoals tv’s, matrassen en alle afval zwaarder dan 500 kg): minimum 750 euro
  • klein en middelgroot afval (zoals hondenpoep, flessen, blikken, papier…): minimum 250 euro per afzonderlijke ophaalbeurt

Afhandeling:

Je ontvangt een brief met daarin het te betalen bedrag. Je betaalt via overschrijving.

Reglement belasting sluikstort - opruimen (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting sluikstort - opruimen (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 20 december 2019.