Deel deze pagina

Belasting: administratieve stukken

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een contante belasting op de volgende administratieve stukken die zij aflevert aan inwoners of andere aanvragers:

Bij openbare onderzoeken georganiseerd door de Gemeente Londerzeel valt de belasting ten laste van de personen of instellingen die een vergunningsaanvraag (bouwvergunning, milieuvergunning, vergunning voor een grondwaterwinning...) indienen en waarbij een openbaar onderzoek vereist is.

Het bedrag van de belasting bedraagt 6 euro per kadastrale eigenaar die moet aangeschreven worden.

Deze belastingen werden vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Personen of instellingen aan wie het gemeentebestuur de administratieve stukken op aanvraag of ambtshalve uitreikt.

Vrijgesteld: zie belastingreglement

Belastingtarief

Afhankelijk van het administratieve stuk.

Afhandeling:

Te betalen bij ontvangst van het administratieve stuk met cash of met Bancontact.

Reglement contante belasting identiteitskaart voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2017.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement contante belasting op afgifte van administratieve stukken - bijvoeging in het kader van de overdracht van de bevoegdheden voor paspoorten en reisdocumenten van de provincies naar de Belgische gemeenten (2018)(pdf)
Opgeheven door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025 aangepast op 20/12/2022) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 20 december 2022.
Gepubliceerd op de website op 21 december 2022.