Deel deze pagina

Belasting: administratieve stukken

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een contante belasting op de volgende administratieve stukken die zij aflevert aan inwoners of andere aanvragers:

Bij openbare onderzoeken georganiseerd door de Gemeente Londerzeel valt de belasting ten laste van de personen of instellingen die een vergunningsaanvraag (bouwvergunning, milieuvergunning, vergunning voor een grondwaterwinning...) indienen en waarbij een openbaar onderzoek vereist is.

Het bedrag van de belasting bedraagt 6 euro per kadastrale eigenaar die moet aangeschreven worden.

Deze belastingen werden vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Personen of instellingen aan wie het gemeentebestuur de administratieve stukken op aanvraag of ambtshalve uitreikt.

Vrijgesteld: zie belastingreglement

Belastingtarief

Afhankelijk van het administratieve stuk.

Afhandeling:

Te betalen bij ontvangst van het administratieve stuk met cash of met Bancontact.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025 aangepast op 20/12/2022) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 20 december 2022.
Gepubliceerd op de website op 21 december 2022.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025 aangepast op 26/09/2023) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 26 september 2023.
Gepubliceerd op de website op 28 september 2023.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2020-2025 aangepast op 27/02/2024) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 februari 2024.
Gepubliceerd op de website op 28 februari 2024.