Deel deze pagina

Assistentiewoningen Eikenhof: verhuis

Er komt een woning vrij

Een vrijgekomen assistentiewoning wordt aangeboden aan de eerste kandidaat op de effectieve wachtlijst.

Je kan geen beurt afwachten tot er een woning vrijkomt die meer je voorkeur geniet.

Voorbereiding

Vooraleer je verhuist naar een assistentiewoning, heb je een voorbereidend gesprek met het Welzijnsteam van het Woonzorgcentrum. Je maakt kennis met de werking van de assistentiewoningen en bezichtigt de woning.

Ga je niet in op het aanbod?

Dan wordt je inschrijving van de wachtlijst geschrapt. Je kan je meteen opnieuw inschrijven, maar dan start je achteraan de wachtlijst.

Ga je in op het aanbod?

Dan neemt de maatschappelijk werker van de assistentiewoningen Residentie Eikenhof contact met jou op voor een afspraak om de verhuis te realiseren. Tijdens deze afspraak teken je de verblijfsovereenkomst en de inventaris. Bij de ondertekening ontvang je ook een interne afsprakennota.

Opnamereglement assistentiewoningen Eikenhof (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2004.
Aangepast bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 september 2015.
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2015.
Gepubliceerd op de website op 29 oktober 2015.