Deel deze pagina

Kadobon als geschenk voor werknemer of zakelijke relatie

Londerzeelse kadobon voor bedrijven: belastingvrij en aftrekbaar

Wil je jouw werknemer bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid?

Wil je de Londerzeelse kadobon als attentie geven aan klanten of zakenrelaties?

Afhankelijk van de gelegenheid en de begunstigde voor wie de bon bestemd is, is een geschenkbon fiscaal voordelig.

Geschenk voor werknemer

Overzicht fiscaal aftrekbare bedragen én vrijgesteld van RSZ:

 
Soort gelegenheid Maximumbedrag
Kerstmis, Nieuwjaar,... 40 euro per werknemer
Sinterklaas 40 euro per kind ten laste
Eervolle onderscheiding  120 euro per jaar per werknemer
Huwelijk of wettelijk samenwonen 245 euro per werknemer
Pensionering

40 euro per dienstjaar 

(in totaal minimum 120 euro, maximum 1.000 euro)

 

Relatiegeschenk

Relatiegeschenken met een waarde van maximaal 125 euro zijn voor 50% aftrekbaar als beroepskost.

Voor duurdere cadeaus hangt het ervan af of je een eenmanszaak of vennootschap hebt.

Bestellen

Koop een Londerzeelse Kadobon aan via de online webshop op Cirklo Light of in de Londerzeel-app. Een factuur is via deze weg niet mogelijk.

Ondernemingen kunnen ook Londerzeelse Kadobonnen op papier en indien gewenst in een feestenvelop op voorhand bestellen via het e-loket. Dan liggen ze klaar aan het Onthaal van het Administratief Centrum na 1 werkweek. Dan kan je ook een factuur verkrijgen voor de aankoop.