Deel deze pagina

Akte van (voor)naamsverandering

Wat?

Het wijzigen van je voor- of familienaam moet bekrachtigd worden door een Koninklijk Besluit. De datum van wijziging, datum van het Koninklijk Besluit, de oude en nieuwe naam worden vervolgens volledig overgeschreven in de registers van burgerlijke stand.

Na de overschrijving kan je een afschrift van de akte van (voor)naamsverandering aanvragen in de gemeente waar de (voor)naamsverandering werd overgeschreven in de registers van burgerlijke stand.

Een afschrift is een kopie van een akte. Een uittreksel van een akte bevat enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte. De afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft, staat er niet in.

Voor wie?

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn kunnen een afschrift of een uittreksel aanvragen.

Kostprijs?

  • ontvangst via Mijn Burgerprofiel: gratis
  • ontvangst aan het loket of de snelbalie: 2 euro

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Breng bij het afhalen aan het loket het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID) (of diefstal/verliesverklaring)
  • eventueel: volmachtformulier en kopie identiteitskaart (eID)

Kan je het document niet zelf afhalen? Dan moet je aan wie het document in jouw plaats afhaalt een ondertekend volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (eID) meegeven.