Deel deze pagina

Akte van (voor)naamsverandering

Wat?

Het wijzigen van je voor- of familienaam moet bekrachtigd worden door een Koninklijk Besluit. De datum van wijziging, datum van het Koninklijk Besluit, de oude en nieuwe naam worden vervolgens volledig overgeschreven in de registers van burgerlijke stand.

Na de overschrijving kan je een afschrift van de akte van (voor)naamsverandering aanvragen in de gemeente waar de (voor)naamsverandering werd overgeschreven in de registers van burgerlijke stand.

Een afschrift is een kopie van een akte. Een uittreksel van een akte bevat enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte. De afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft, staat er niet in.

Kan je het document niet zelf afhalen? Dan moet je aan wie het document in jouw plaats afhaalt een ondertekend volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (eID) meegeven.

Via Mijn Dossier - Rijksregister is het nu ook mogelijk om de akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019 op te vragen en af te drukken. Dit doe je door met je eID in te loggen via het elektronische loket van Mijn Dossier - Rijksregister. Daarvoor heb je wel een kaartlezer en je pincode nodig.

Voor wie?

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn kunnen een afschrift of een uittreksel aanvragen.

Wat meebrengen?

Breng bij het afhalen aan het loket het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID) (of diefstal/verliesverklaring identiteitskaart)
  • eventueel: volmachtformulier en kopie identiteitskaart (eID)

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?