Deel deze pagina

Aanplanten bomen en hagen

Afstand van de perceelsgrens

Volgens het burgerlijk wetboek (artikels 3.133 en 3.134) mogen hagen aangeplant worden tot op 0,5 meter van de perceelgrens.

Er mag op de perceelgrens geplant worden als je buur daarmee akkoord gaat. Voor gemeenschappelijke afsluitingen moeten de kosten gedeeld worden. Dit betekent dat ieder zijn kant moet snoeien en de helft betalen van eventuele herstellingskosten.

Hoogstammige bomen (bomenrij, houtkant, uitgroeiende haag...) moeten minimaal 2 meter van de scheiding staan.

Bebossing van landbouwgrond kan enkel met een vergunning van de Gemeente Londerzeel. Voor bebossing moet de afstand van 6 meter tot de naburige landbouwgronden in acht genomen worden.

De hoogte van een haag of boom staat niet beschreven in de wetgeving.

Hinder

Ondervind je hinder van een haag of boom en komt je buurman je niet tegemoet? Dan kan je beroep doen op burenbemiddeling van de Gemeente Londerzeel.

Wil je geen beroep doen op burenbemiddeling of lukt de bemiddeling niet? Dan is het de vrederechter die een uitspraak kan doen.

Tips om hinder te beperken

Tips voor struiken en hagen:

  • Scheer deze 2 tot 3 keer per jaar.
  • Zet deze bij het scheren volledig terug tot op de grens van het openbaar en privédomein.
  • De ideale snoeimomenten zijn eind juni en begin september.

Takvrije stamlengte voor bomen:

  • De takvrije stamlengte voor voetgangers en fietsers bedraagt 3 meter.
  • De takvrije stamlengte voor auto's en vrachtwagens bedraagt 5 meter.
  • Verwijder tijdig eventuele scheuten op de stam.

Bij gevaar door takken of aanplanting

Acuut gevaar

Brengen overhangende takken of belemmerende aanplanting de openbare veiligheid (veiligheid van voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer,…) in onmiddellijk gevaar?

Dan wordt na advies van politie of brandweer onmiddellijk actie ondernomen door de Gemeente Londerzeel. De gemaakte kosten moet de eigenaar van het perceel betalen.

Belemmering van het zicht of doorgang

Brengt begroeiing de veiligheid van voorbijgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer,… in gevaar omdat het zicht of de doorgang wordt belemmerd?

Dan ontvangt de eigenaar van het perceel een brief van de Gemeente Londerzeel met de vraag om de nodige snoeiwerken uit te voeren binnen een termijn van 20 kalenderdagen. Gebeurt dit niet? Dan voert de Gemeente Londerzeel de werken uit op kosten van de eigenaar.

Retributiereglement: overhangende takken en belemmerende aanplanting (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 februari 2022.
Gepubliceerd op de website op 23 februari 2022.
Inwerkingtreding op 4 maart 2022.