Deel deze pagina

Aanplanten bomen en hagen

Afstand van de perceelsgrens

Volgens het veldwetboek (artikels 35 en 37) mogen hagen aangeplant worden tot op 0,5 meter van de perceelgrens.

Er mag op de perceelgrens geplant worden als je buur daarmee akkoord gaat. Voor gemeenschappelijke afsluitingen moeten de kosten gedeeld worden. Dit betekent dat ieder zijn kant moet snoeien en de helft betalen van eventuele herstellingskosten.

Hoogstammige bomen (bomenrij, houtkant, bosje, uitgroeiende haag...) moeten minimaal 2 meter van de scheiding staan.

In landbouwgebied moet de afstand tot de perceelgrens minstens 6 meter zijn.

Bebossing van landbouwgrond kan enkel met een vergunning van de Gemeente Londerzeel. Ook voor bebossing moet de afstand van 6 meter tot de naburige landbouwgronden in acht genomen worden.

Hoogte van een haag of boom

De hoogte van een haag of boom staat niet beschreven in de wetgeving.
Ondervind je hinder van een haag of boom en komt je buurman je niet tegemoet? Dan is het de vrederechter die hierover een uitspraak doet.