Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Zonnepanelen zonder dak? Dat kan!

Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort 365 tot 501 zonnepanelen op 5 gemeentelijke gebouwen in Londerzeel. De actie kadert in ons gemeentelijk klimaatactieplan. Net zoals in 2021 bij de plaatsing van zonnepanelen op de Kouterschool, geven we jullie ook dit keer de kans om mee te investeren. We halen voor dit project 200.000 euro aan kapitaal op bij de burgers van Londerzeel.

Meer hernieuwbare energie in onze gemeente

Investeren in zonne-energie is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. Echter, niet iedereen heeft zelf een dak dat geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Daarom bieden we onze inwoners de kans om mee te investeren in zonneprojecten op het dak van 5 gemeentelijke gebouwen:

  • de loodsen van de afdeling Grondgebiedszaken
  • de oude pastorij in Malderen
  • de Vermahal in Malderen
  • het MAC (Administratief Centrum in de Mechelsestraat)
  • de gebouwen van De Academie Londerzeel

Naast het directe verbruik in die gebouwen, zal de extra productie via energiedelen verbruikt worden in andere gemeentelijke gebouwen. Op die manier voldoen we aan onze eigen klimaatambities en aan de doelstellingen van het Lokale Energie en Klimaatpakt van de Vlaamse Overheid. Via burgerparticipatie kan ook jij helpen om meer hernieuwbare energie te genereren in onze gemeente.

We werken hiervoor samen met burger-energiecoöperatie Noordlicht. Dat is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Eind 2020 werkten we al samen met Noordlicht rond een PV-project op de Koutersschool in Malderen. Zo wekken ze samen eigen geproduceerde propere energie op en dragen ze bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zullen de winsten uit de projecten ook terugvloeien naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van de winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Praktisch

Via de website van Noordlicht kunnen geïnteresseerden intekenen en aandelen aankopen van de coöperatie. Een aandeel kost 250 euro en zal worden geïnvesteerd in de installatie van de zonnepanelen. Het rendement op je investering bedraagt maximaal 6%, maar zal afhankelijk zijn van wat alle projecten van de coöperatie samen zullen opleveren. Je kan maximaal 20 aandelen kopen.

Zolang de voorraad strekt kunnen maximaal 4 aandelen genieten van een zeer interessant fiscaal voordeel (voor wie 20 aandelen koopt verdubbelen we dat tot 8 aandelen met fiscaal voordeel). Als coöperant bepaal je op de algemene vergadering van de coöperatie mee hoe hoog het dividend zal zijn. Een burger-energiecoöperatie is immers een democratisch georganiseerde organisatie: elke coöperant heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht of die persoon één of meerdere aandelen heeft.

Infomoment

We organiseren twee infomomenten. Kom naar het Administratief Centrum op donderdag 16 november of volg de sessie thuis via Microsoft Teams op maandag 20 november. De infosessies zijn twee keer hetzelfde dus kies welke je bijwoont: op locatie of digitaal. Het infomoment duurt van 19.30 tot 21 uur.

Inschrijven kan tot maandag 13 november.

Meer info?

Meer info nodig? Surf naar de website van Noordlicht of stuur hen een e-mail via info@noordlicht.be.