Deel deze pagina

Woonloket en Energiehuis

Energiehuis 3WPlus

Energiehuis 3WPlus is jouw adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren, meer bepaald:

 • renoveren, premies, leningen,…: stel je vragen elke voormiddag via chat op Energiehuis 3WPlus of doorlopend via mail of telefoon
 • energielening: 3WPlus zorgt voor jouw aanvraag en het beheer van jouw dossier (en binnenkort ook “Energielening +”)
 • lokale vakman nodig voor jouw energierenovatie (Energiekwonen.be): 3WPlus zorgt voor een selectie van kwalitatieve aannemers waarbij je gratis en vrijblijvend offertes voor energiebesparende maatregelen kan aanvragen
 • Mobiel Energiehuis (vroegere Kyotomobiel) komt een keer per jaar naar Londerzeel
 • renovatiecoach geeft je advies bij duurzaam en energiezuinig renoveren
 • warmtescan en energie-audit: zo kom je te weten waar je woning warmte verliest

Woonloket

Woonloket helpt je bij:

 • vragen over huren: huurgeschillen, huurovereenkomsten, opzegtermijnen, huurconflicten,…
 • zoeken naar verschillende soorten premies
 • premies en begeleiding bij het invullen van de aanvraagformulieren
 • sociale leningen en sociale woningen
 • toegankelijk maken en houden van je woning
 • ecologische bouwmaterialen
 • aanvragen conformiteitsattest
 • juridisch en technisch advies via de intergemeentelijke samenwerking Noord-West Brabant
 • levenslang en aanpasbaar wonen voor personen met een handicap of ouderen: niet-bindend advies hierover van een technisch adviseur

Meldpunt ‘discriminatie huurmarkt’

Heb je een vermoeden van discriminatie op de huurmarkt als slachtoffer of als getuige?

Neem contact op met het Woonloket als officieel meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt. De woonconsulent kan je helpen met:

 • het indienen van een klacht
 • informatie over je rechten en plichten

Tips voor verhuurders:

 • zet in de advertentie eenvoudige en duidelijke huurvoorwaarden
 • gebruik een standaard-inlichtingenfiche voor het opvragen van gegevens bij kandidaat-huurders (verkrijgbaar bij het Woonloket)
 • gebruik objectieve selectiecriteria zoals het financiële vermogen om de huur te betalen, de oppervlakte van het pand…
 • vraag naar het totaal beschikbaar inkomen, niet rechtstreeks naar loon

Tips voor huurders:

 • zorg dat je kandidatuur duidelijk en volledig is
 • geef de eigenaar maximale garanties betreffende de betaling van de huur en het onderhoud van het pand zoals:
  • bewijs van inkomsten van eender welke bron
  • waarborg van een derde
  • bewijs betaling van vorige huur, aanbeveling van een vroegere verhuurder…
 • vraag begeleiding bij het zoeken naar een woning

 

Reglement: Conformiteitsattest: bepalen van de geldigheidsduur (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23 september 2014.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 22 mei 2018.
Gepubliceerd op de website op 13 juni 2018.