Deel deze pagina

Woonloket en Energiehuis

Energiehuis 3WPlus

Voor al je vragen rond duurzaam wonen, energie besparen, isoleren, zonnepanelen, premies en de Mijn Verbouwlening kan je het hele jaar door terecht bij het Energiehuis 3Wplus. 

Je kan een energieaudit – al dan niet met warmtescan en renovatiebegeleiding – aanvragen via benoveren@3wplus.be. Algemene vragen of vragen over premies en leningen kan je stellen in de chatbox van Energiehuis 3Wplus

Tijdens de zomermaanden reist het Mobiel Energiehuis door de verschillende gemeentes. Je krijgt er gratis advies en kan ook de thermografisch luchtfoto bekijken. Die toont hoe goed je dak is geïsoleerd. De openingsuren ervan en waar en wanneer het in Londerzeel staat, kan je hier terugvinden. 

Energieaudit

Door slecht geïsoleerde daken, muren en ramen gaat er enorm veel energie verloren. Met de hoge energieprijzen merken we dat ook aan de energiefactuur. Om dit te verminderen kan je het hele jaar door een energieaudit aanvragen. Bij zo’n audit komt een energiedeskundige bij je thuis langs om te onderzoeken waar en hoe je jouw woning energiezuiniger kan maken. Dit zowel wat betreft de isolatieschil van de woning als de technische installaties en mogelijkheden voor het opwekken van hernieuwbare energie. 

Warmtescan

Als het buiten koud genoeg is, voert de energiedeskundige meteen ook een warmtescan uit. Daarbij gaat hij met een warmtebeeldcamera na waar er warmte verloren gaat, zowel langs binnen als buiten. De infraroodbeelden maken het warmteverlies meteen duidelijk. Het resultaat is een vlot leesbaar rapport met een overzicht en stappenplan van mogelijk te nemen ingrepen, de kostprijs ervan, premies, informatie over leningen en info over aannemers. Een energieaudit – al dan niet met warmtescan – kost slechts 50 euro. Personen met een laag inkomen of die tot de beschermde doelgroep behoren hebben recht op een gratis energieaudit; dit kan je hier aanvragen. 

Renovatiebegeleiding

Wie concrete plannen heeft om energierenovaties uit te voeren kan na een energieaudit ook rekenen op renovatiebegeleiding. Hierbij krijg je hulp bij het zoeken naar aannemers, het vergelijken van offertes en het aanvragen van premies. Voor deze begeleiding hoef je geen meerprijs te betalen indien je reeds betaalde voor een energieaudit. 

Woonloket

Woonloket helpt je bij:

 • vragen over huren: huurgeschillen, huurovereenkomsten, opzegtermijnen, huurconflicten,…
 • zoeken naar verschillende soorten premies
 • premies en begeleiding bij het invullen van de aanvraagformulieren
 • sociale leningen en sociale woningen
 • toegankelijk maken en houden van je woning
 • ecologische bouwmaterialen
 • aanvragen conformiteitsattest
 • juridisch en technisch advies via de intergemeentelijke samenwerking Noord-West Brabant
 • levenslang en aanpasbaar wonen voor personen met een handicap of ouderen: niet-bindend advies hierover van een technisch adviseur

Meldpunt ‘discriminatie huurmarkt’

Heb je een vermoeden van discriminatie op de huurmarkt als slachtoffer of als getuige?

Neem contact op met het Woonloket als officieel meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt. De woonconsulent kan je helpen met:

 • het indienen van een klacht
 • informatie over je rechten en plichten

Tips voor verhuurders:

 • zet in de advertentie eenvoudige en duidelijke huurvoorwaarden
 • gebruik een standaard-inlichtingenfiche voor het opvragen van gegevens bij kandidaat-huurders (verkrijgbaar bij het Woonloket)
 • gebruik objectieve selectiecriteria zoals het financiële vermogen om de huur te betalen, de oppervlakte van het pand…
 • vraag naar het totaal beschikbaar inkomen, niet rechtstreeks naar loon

Tips voor huurders:

 • zorg dat je kandidatuur duidelijk en volledig is
 • geef de eigenaar maximale garanties betreffende de betaling van de huur en het onderhoud van het pand zoals:
  • bewijs van inkomsten van eender welke bron
  • waarborg van een derde
  • bewijs betaling van vorige huur, aanbeveling van een vroegere verhuurder…
 • vraag begeleiding bij het zoeken naar een woning

Reglement: Conformiteitsattest: bepalen van de geldigheidsduur (pdf)