Deel deze pagina

Verkiezingen: inschrijving kiezerslijst niet-Belgen

Inschrijving op kiezerslijst voor niet-Belg

Op zondag 9 juni 2024 vinden de federale en Europese verkiezingen plaats.

Inwoners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, maar wel over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in België? Dan hoef je niet opnieuw in te schrijven. Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Voorwaarden EU-burger

Elke burger van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen als er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van het kiesrecht. Je moet je ook op voorhand inschrijven als kiezer.

Voorwaarden:

  • burger zijn van een van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • minstens 68 jaar zijn op 9 juni 2024
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Londerzeel op 31 maart 2024
  • op 9 juni 2024 genieten van de burgerlijke en politieke rechten

Hoe inschrijven?

Schrijf je ten laatste op 31 maart 2024 in - FOD Binnenlandse zaken

Jouw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden. De beslissing over de aanvaarding of weigering ontvang je via een brief.