Deel deze pagina

Klooster uit 1837

Het Ursulinenklooster

Aan het Heldenplein staat het voormalige Ursulinenklooster met bijhorende school. Het klooster werd opgericht in 1837 en de eerste zusters waren afkomstig uit Melsbroek. De oprichting van het klooster kwam er door toedoen van pastoor Cruckx van Londerzeel, die onderwijs voor meisjes wenste te verstrekken. De orde van de Ursulinen legde zich toe op onderwijs en opvoeding van de vrouwelijke jeugd.

In 1840 opende er een internaat, in 1850 een kantwerkschool. Het pensionaat groeide gestaag en in 1896 wordt een nieuw gebouw opgetrokken met slaapzaal, klaslokalen, studiezaal en badinrichting.

Pas in 1950 wordt Nederlands de voertaal en is er voor het eerst sprake van het Virgo Sapiensinstituut met een kleuterafdeling, een lagere school en een middelbare school.

In 1987 viert de hele kloostergemeenschap samen met de Congregatie van de Zusters Ursulinen het 150-jarig bestaan van het klooster in Londerzeel. Momenteel huizen er geen zusters Ursulinen meer.

Praktische info

Adres:
Heldenplein 3, Londerzeel

Bezoeken:
Niet vrij te bezoeken.