Deel deze pagina

Taxi- en VVB-vergunning

Wat?

Voor het exploiteren van een taxidienst heb je een vergunning nodig van de Gemeente Londerzeel waar je wil exploiteren. Die vergunning moet minstens 1 voertuig bevatten.

De bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder moeten aan een aantal eisen voldoen. Een taxivergunning afgeleverd door de Gemeente Londerzeel is geldig voor de trajecten waarvan het begin- en/of eindpunt binnen het Londerzeels grondgebied liggen.

Er zijn dus 2 aanvragen mogelijk:

  • ofwel een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst
  • ofwel een aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan gebeuren via de documenten uitgegeven door de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid:

Stuur het formulier aangetekend aan het College van burgemeester en schepenen van Londerzeel, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of geef het af aan het onthaal van het Administratief Centrum tegen ontvangstbewijs.