Deel deze pagina

Londernemerscafé

Overlegorgaan voor detailhandel

Het gemeentebestuur wil de lokale handel in de handelskernen stimuleren en heeft hiervoor een detailhandelsplan laten opmaken. Het doel is om levendige dorpskernen te creëren waar het gezellig winkelen en vertoeven is.

Een detailhandelsplan heeft slechts kans op slagen als het mee gedragen wordt door de lokale ondernemers.

Hiervoor heeft het gemeentebestuur van Londerzeel een overlegorgaan voor detailhandel (handelaars en horeca) opgericht, genaamd ‘Londernemerscafé’.

Reglement: Londernemerscafé (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2022.
Gepubliceerd op de website op 27 april 2022.

Doelstellingen

  • handelaars informeren over het beleid
  • advies inwinnen en standpunten beluisteren
  • samen uitvoering geven aan de acties van het detailhandelsplan en het meerjarenplan

Samenstelling

Het overlegorgaan is gericht op de detailhandel.

Enkel ondernemers actief in deze sector en bij voorkeur gevestigd binnen de afgebakende Londerzeelse handelskernen (volgens het detailhandelsplan) kunnen deelnemen aan het overleg.

Agenda

Het strategisch kader omvat de uitvoering van de acties van het Londerzeelse detailhandelsplan en de uitvoering van het lokaal economisch beleid zoals bepaald in het meerjarenplan.