Deel deze pagina

Laatste wilsbeschikking

Wat?

In een laatste wilsbeschikking laat je vastleggen of je na je dood begraven of gecremeerd wilt worden. Ook de keuze van de uitvaartplechtigheid kan je specifiëren.

Bij elk overlijden wordt nagegaan of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Is dat het geval? Dan gaat de Gemeente Londerzeel na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Welke mogelijkheden heeft u?

 1. begraving van het stoffelijk overschot
 2. crematie met begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 3. crematie met uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 4. crematie met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 5. crematie met uitstrooiing van de as in de Belgische zee
 6. crematie met uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische zee
 7. crematie met begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 8. crematie met bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 9. naam van de gemeente van begraving of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden
 10. uitvaartcontract: naam van de maatschappij, contractnummer en datum van ondertekening

Mogelijke rituelen voor de uitvaartplechtigheid:

 1. geen ritueel
 2. volgens de katholieke godsdienst
 3. volgens de protestantse godsdienst
 4. volgens de anglicaanse godsdienst
 5. volgens de orthodoxe godsdienst
 6. volgens de joodse godsdienst
 7. volgens de islamitische godsdienst
 8. volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 9. volgens neutraal filosofische overtuiging

De verklaarder moet duidelijk en ondubbelzinnig een van de mogelijkheden opgeven:

 • een van de opties van 1 tot 10
 • een van de opties van a tot i
 • een van de opties van 1 tot 10 in combinatie met een van de opties van a tot i

Kostprijs

Gratis.

Hoe registreren?

De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. Je ontvangt een ontvangstbewijs.

Het is altijd mogelijk om de laatste wilsbeschikking te wijzigen door een nieuwe aanvraag in te dienen.

Je nabestaanden kunnen de wilsbeschikking niet wijzigen.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart (eID) (of diefstal/verliesverklaring identiteitskaart)
 • gehandtekende en gedateerde verklaring