Deel deze pagina

Je kan niet gaan stemmen?

Verplichte deelname aan verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 zijn het federale, regionale en Europese verkiezingen.

Als Belg ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.

Kan je niet gaan stemmen (bijvoorbeeld door ziekte, een verblijf in het buitenland of je moet werken...)? Dan moet je je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan iemand anders of je verontschuldigen.

Ik kan niet gaan stemmen - FOD Binnenlandse zaken

Stemmen met een volmacht - FOD Binnenlandse zaken

Geen volmacht geven

Als je geen volmacht geeft, moet je je kiesbrief en het bijhorende bewijs bezorgen aan het vredegerecht, Gemeenteplein 15, 1861 Meise. Op zondag 9 juni 2024 kan je dit ook laten afgeven door iemand anders in het stembureau.

Een volmacht geven

Hoe geef je een volmacht?

  1. Vul het volmachtformulier in. Dit vind je op Stemmen met een volmacht - FOD Binnenlandse zaken.
  2. Handteken dit samen met de volmachtdrager (dit is de persoon aan wie je volmacht geeft)
  3. Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken om het document in orde te maken. Dit moet gebeurd zijn ten laatste op vrijdag 7 juni 2024.

Je geeft je kiesbrief en het volmachtformulier mee met de volmachtdrager. De volmachtdrager moet in jouw stembureau stemmen. De volmachtdrager neemt ook zijn of haar kiesbrief en identiteitskaart (eID) mee.