Deel deze pagina

Jaarrekeningen

Eens het boekjaar is afgesloten en alle uitgaven en ontvangsten van het specifieke jaar gekend zijn, wordt de jaarrekening opgemaakt.

In de jaarrekening worden voor alle acties die in het budget en het meerjarenplan met geraamde cijfers waren opgenomen, de uiteindelijke definitieve bedragen opgenomen. Ook wordt het boekhoudkundig resultaat berekend.

Daarnaast bevat de jaarrekening ook nog extra begeleidende en aanvullende informatie. Deze informatie onderbouwt de keuzes die werden gemaakt en is in feite een toelichting bij de jaarrekening zelf.

Alle goedgekeurde documenten gerelateerd aan de jaarrekening, zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022 (pdf - 8 MB - niet toegankelijk)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2023.
Gepubliceerd op de website op 25 mei 2023.