Deel deze pagina

Goedkoper sporten en spelen

Verschillende mogelijkheden

Bij deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking of sportweken kan je op verschillende manieren een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen van het deelnamegeld. 

Dit kan via een fiscaal attest of via je ziekenfonds.

Fiscaal attest

Jaarlijks wordt na deelname aan de speelpleinwerking en/of een sportweek via mail een fiscaal attest toegestuurd met de vermelding van het aantal dagen dat jouw kind heeft deelgenomen en tegen welke prijs.

Ook via jouw gezinsaccount op TicketGang en via Mijn Burgerprofiel kan je dit attest raadplegen.

Je hebt recht op een belastingvermindering tot 45% van de deelnameprijs met een maximum van 11,20 euro per dag en dit voor elk kind jonger dan 12 jaar.

Ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst bij deelname aan speelpleinwerking of sportkampen. Het is mogelijk om een attest voor je ziekenfonds te downloaden in je gezinsaccount bij TicketGang.