Deel deze pagina

Gemeentelijk onderwijs: werking

Vijf scholen

De Gemeente Londerzeel heeft vijf gemeentelijke scholen: 3 lagere scholen, 1 middelbare school en 1 school voor deeltijds kunstonderwijs:

Documenten

De werking van deze scholen wordt georganiseerd via een aantal reglementen: 

Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en overlegcomité onderwijs (ABOC): huishoudelijk reglement (pdf)
Vastgesteld bij protocol op 14 mei 2019.
Akte genomen door het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 10 juli 2019.

Gewoon basisonderwijs:
Schoolreglement basisonderwijs (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2023.
Gepubliceerd op de website op 4 juli 2023.
Inwerkingtreding op 1 september 2023.

Schoolreglement (addendum) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 14 juni 2020.
Inwerkingtreding op 1 september 2020.

Arbeidsreglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2023.
Gepubliceerd op de website op 4 juli 2023.
Inwerkingtreding op 1 september 2023.

Huishoudelijk reglement: ombudsdienst voor alle basisscholen van Londerzeel (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 februari 2023.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2023.
Inwerkingtreding op 6 maart 2023.

GTIL:
GTIL: schoolreglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2023.
Gepubliceerd op de website op 4 juli 2023.
Inwerkingtreding op 1 september 2023.

GTIL: arbeidsreglement (pdf), GTIL: arbeidsreglement (bijlage) (pdf)GTIL: arbeidsreglement (addendum) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2020.
Gepubliceerd op de website op 6 juli 2020.

Inwerkingtreding op 1 september 2020.

De Academie:
Academiereglement deeltijds kunstonderwijs (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2018.
Aangepast door de gemeenteraad op 25 oktober 2022.
Gepubliceerd op de website op 26 oktober 2022.

Inwerkingtreding op 1 november 2022.

Arbeidsreglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2024.
Gepubliceerd op de website op 27 maart 2024.

Gemeentelijke onderwijsinstellingen: deontologische code (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 23 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.

Scholengemeenschap Noordwest-Brabant

De Scholengemeenschap Noordwest-Brabant verenigt de secundaire scholen van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos: Virgo Sapiens Londerzeel, GTIL Londerzeel en KOBOS Kapelle-op-den-Bos.

Intern reglement voor de werking van het Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de netoverschrijdende scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Noordwest-Brabant 2020-2026 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2020.
Gepubliceerd op de website op 16 februari 2021.

Scholengemeenschap Londerzeel – Kapelle-op-den-Bos  (LONKA)

De Scholengemeenschap LONKA verenigt de basisscholen van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos: Gemeentelijke Centrumschool, Gemeentelijke Lagere School Ter Elst, Gemeentelijke Kouterschool, en Gemeentelijke Basisschool Kapelle-op-den-Bos.

Huishoudelijk reglement werking van het beheerscomité basisonderwijs (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2021.
Gepubliceerd op de website op 1 juli 2021.