Deel deze pagina

Gemeentelijk onderwijs: werking

Vijf scholen

De Gemeente Londerzeel heeft vijf gemeentelijke scholen: 3 lagere scholen, 1 middelbare school en 1 school voor deeltijds kunstonderwijs:

Documenten

De werking van deze scholen wordt georganiseerd via een aantal reglementen: 

Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en overlegcomité onderwijs (ABOC): huishoudelijk reglement (pdf)
Vastgesteld bij protocol op 14 mei 2019.
Akte genomen door het College van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019.
Gepubliceerd op de website op 10 juli 2019.

Gewoon basisonderwijs: Gewoon basisonderwijs: schoolreglement (pdf), Gewoon basisonderwijs (addendum) (pdf).
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Aangepast door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 14 juni 2020.
Inwerkingtreding op 1 september 2020.

Gewoon basisonderwijs: arbeidsreglement (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2020.
Gepubliceerd op de website op 22 mei 2020.
Inwerkingtreding op 1 september 2020.

GTIL: GTIL: schoolreglement (pdf), GTIL: arbeidsreglement (pdf), GTIL: arbeidsreglement (bijlage) (pdf)GTIL: arbeidsreglement (addendum) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2020.
Gepubliceerd op de website op 6 juli 2020.

Inwerkingtreding op 1 september 2020.

De Academie: Academiereglement deeltijds kunstonderwijs (pdf), De Academie: arbeidsreglement en bijlagen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 23 juli 2019.

Inwerkingtreding op 1 september 2019.

Gemeentelijke onderwijsinstellingen: deontologische code (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 23 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.

Scholengemeenschap Noordwest-Brabant

De Scholengemeenschap Noordwest-Brabant verenigt de secundaire scholen van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos: Virgo Sapiens Londerzeel, GTIL Londerzeel en KOBOS Kapelle-op-den-Bos.

Intern reglement voor de werking van het Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de netoverschrijdende scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Noordwest-Brabant 2020-2026 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2020.
Gepubliceerd op de website op 16 februari 2021.