Deel deze pagina

Wat?

Elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan in een schriftelijke wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat - indien hij of zij niet meer bekwaam is - een arts euthanasie toepast. Deze wilsverklaring kan je laten registreren bij de dienst Burgerzaken.

Dankzij registratie wordt de arts geïnformeerd over de wens van de patiënt wanneer deze wilsonbekwaam is en zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast.

De registratie is facultatief. Dat betekent dat een wilsverklaring ook geldig is als ze niet werd geregistreerd.

Kostprijs?

Gratis.

Hoe registreren?

Registratieformulier

Gebruik bij voorkeur het registratieformulier wilsverklaring euthanasie (pdf) voor de registratie. Met dit formulier kan je een wilsverklaring ook herbevestigen, herzien of intrekken. Dat kan op ieder ogenblik. De wilsverklaring is sinds 2 april 2020 onbeperkt geldig vanaf de datum van verklaring.

Vastlegging registratie

De aanvrager moet voor de registratie persoonlijk langskomen bij de dienst Burgerzaken, tenzij bij fysieke onbekwaamheid.

De registratie van de wilsverklaring gebeurt verplicht in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen van wie minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden.

Je kan ervoor kiezen ook de gegevens van een vertrouwenspersoon invullen. Deze wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn.

Het is ook mogelijk een wilsverklaring op te stellen en te laten registreren voor een persoon die fysiek niet bekwaam (meer) is om dit zelf te doen.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?