Deel deze pagina

Erfopvolging

Wat?

Bij het overlijden van de titularis van een rekening is nog niet duidelijk wie de rechtsopvolgers zijn.

Daarom wordt die rekening door de bankinstelling geblokkeerd.

Waar kan je terecht?

Je kan een bankrekening laten deblokkeren via de volgende documenten:

  • akte van erfopvolging: opgemaakt door de notaris tegen betaling
  • attest van erfopvolging: behalve: 
    • wanneer de erflater over een testament beschikt
    • wanneer de erflater een akte houdende laatste wilsbeschikkingen, huwelijkscontract of akte wijziging huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken
    • bij onbekwame erfgena(a)m(en)

De notaris of het registratiekantoor kan enkel weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken als de erfgenamen aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid kunnen aangewezen worden.

Hoe aanvragen? 

Het attest van erfopvolging kan je gratis aanvragen: