Deel deze pagina

Erfopvolging

Wat?

Voor het deblokkeren van de rekeningen is de verklaring van erfrecht en de akte van bekendheid niet meer nodig. Je hoeft dus niet meer langs te komen bij de Gemeente Londerzeel.

De erfgenamen moeten een akte van erfopvolging aanvragen bij de notaris of een attest van erfopvolging aanvragen bij het Registratiekantoor.

Waar kan je terecht?

 • akte van erfopvolging: notaris
 • attest van erfopvolging: registratiekantoor behalve:
  • als de erflater over een testament beschikt
  • als de erflater een akte houdende laatste wilsbeschikkingen, huwelijkscontract of akte wijziging huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken
  • bij onbekwame erfgena(a)m(en)

De notaris of het registratiekantoor kan enkel weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken als de erfgenamen aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid kunnen aangewezen worden.

Wat meebrengen naar het registratiekantoor?

 • identiteitskaart(en) (eID) (of diestal/verliesverklaring identiteitskaart)
 • overlijdensakte
 • trouwboek van de overledene
 • indien geen trouwboek: attest van erfopvolging

Kostprijs

 • notariële akte van erfopvolging: registratierechten (25 euro), rechten op geschriften (7,5 euro), erelonen en aktekosten van de notaris
 • attest van erfopvolging: gratis