Deel deze pagina

Elektronische verblijfskaart niet-Belgen

Wat?

Ook niet-Belgen kunnen een elektronische verblijfskaart ontvangen, ook als zij jonger zijn dan 12 jaar.

De Gemeente Londerzeel levert geen biometrische paspoorten af voor niet-Belgen, dit is enkel voor internationaal beschermden of staatlozen. Niet-EU-burgers krijgen vreemdelingenkaarten (A-B-K-L-H-M-N-I-J-F-F+). De EU-burgers krijgen een EU of een EU+kaart.

Aanvragen

Hoe kan je de verblijfskaart voor niet-Belgen aanvragen?

 • op uitnodiging van de Gemeente Londerzeel
 • tussen de 45ste en 30ste dag voordat de huidige kaart vervalt
 • op eigen verzoek, op voorwaarde dat je over een verblijfsrecht van onbepaalde duur beschikt

Bij het aanvragen van een nieuwe verblijfskaart moet je de digitale handtekening plaatsen. Er worden ook vingerafdrukken genomen van 8 vingers.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen digitale handtekening plaatsen. Van een EU-onderdaan worden er geen vingerafdrukken genomen. Van niet-EU-onderdanen worden er vingerafdrukken genomen vanaf 6 jaar.

Maak een afspraak.

Vrijstelling van handtekening

Kan je wegens langdurige ziekte, handicap, moeilijkheden met lezen en schrijven... niet tekenen? Dan wordt je handtekening vervangen door de vermelding "vrijgesteld" gevolgd door de paraaf van de gemachtigde ambtenaar. Je moet hiervoor wel een medisch attest voorleggen.

Wat meebrengen bij de aanvraag?

 • huidige verblijfskaart of diefstal/verliesverklaring
 • 1 recent pasfoto (kwaliteitseisen van de pasfoto)
 • het te betalen bedrag of bankkaart
 • eventueel: uitnodiging Gemeente Londerzeel
 • eventueel: medisch attest dat bewijst dat je niet kan handtekenen

Kostprijs?

De prijzen zijn afhankelijk van de procedure.

 
Procedure verblijfskaart gewone procedure spoedprocedure
leveringsplaats  dienst Burgerzaken dienst Burgerzaken
leveringstijd niet van toepassing

mits aanvraag vóór 15 uur, 

is de verblijfskaart klaar na 2 werkdagen

voorbeeld leveringstijd niet van toepassing

aanvraag op maandag vóór 15 uur, 

levering op donderdag vóór 15 uur

prijs 20,5 euro 127 euro

 

Afdruk van de elektronische gegevens op de verblijfskaart: gratis

Betalen kan cash of met Bancontact.

Na de aanvraag

Ongeveer 3 weken na de aanvraag ontvang je thuis de geheime pincode (Private Identification Number) en pukcode (Personal Unblokked Key). De brief met de pin- en pukcode moet je altijd bewaren.

Bij de spoedprocedures worden de codes met de nieuwe verblijfskaart rechtstreeks opgestuurd naar de dienst Burgerzaken.

Afhalen

Bij het afhalen van de verblijfskaart moet je de ontvangen pin- en pukcode activeren. Na activatie kan je de gekregen pincode vervangen door een zelf gekozen code.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • huidige identiteitskaart (eID) of diefstal/verliesverklaring
 • pin- en pukcode
 • eventueel: volmachtformulier