Deel deze pagina

Brandveiligheidsattest

Een brandveiligheidsattest heb je nodig om een inrichting te mogen exploiteren of uitbaten. Het attest is vereist voor onder andere het uitbaten van een ouderenvoorziening, kinderopvang, toeristische logies, ziekenhuis of een publiek toegankelijke inrichting (horecazaak, zaal, winkel, jeugdlokaal, gebedshuis…).

Wijzigingen die het attest verplicht maken

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

  • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
  • een transformatie of renovatiewerken
  • een vernieuwing van het interieur
  • een wijziging van de netto-oppervlakte
  • een bestemmingswijziging
  • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden

Het attest verkrijgen

Het attest zal opgemaakt worden op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Het attest aanvragen

Een brandpreventiecontrole kan je aanvragen bij de brandweer via het online formulier. Op die website vind je ook bijkomende informatie.