Deel deze pagina

Bekendmaking en openbaar onderzoek

Openbaar onderzoeken en bekendmakingen beslissingen

Omgevingsvergunning

Raadplegen van alle lopende openbaar onderzoeken en bekendmakingen.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan en MER-screening

Het RUP woonlagen werd definitief vastgesteld op dinsdag 24 januari:

IBO

Merchtem: RUP KWZI Peizegem (ook deels op grondgebied Londerzeel) tot en met vrijdag 29 juli 2022.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse overheid

Inspraak beleidsdomein Omgeving: Londerzeel - Vlaanderen.be is een portaal over lopende inspraakperiodes van:

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement over de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures: plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op Londerzeel en overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest
    • de Federale overheid
    • een buurland

Je ziet er de specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie. Voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de gemeentelijke en provinciale websites gaan.