Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Bedrijvenpark 'Stone': een groen en duurzaam KMO-park

Samen met de provincie en de projectontwikkelaar Groep Bouwen werken we al jaren aan een goed plan voor het hele binnengebied rond de voormalige site van natuursteenhandel Stone langs de A12. We vonden het daarbij heel belangrijk dat dit gebied een KMO-park op maat van de gemeente en haar residentiële omgeving zou worden. Eind 2020 werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd. De bezorgdheden van het gemeentebestuur en de omwonenden werden afgedwongen in de verkavelingsvergunning. Intussen zijn de werken op het terrein gestart en delen we met trots meer informatie over dit innovatieve bedrijvenpark in onze gemeente.

Hoe zal de KMO-zone eruit zien?

Dit bedrijvenpark zal uniek zijn in Vlaanderen doordat er rondom de volledige site een groenbuffer van 6 meter hoog wordt geplaatst. Zo wordt het bedrijvenpark letterlijk gescheiden van de woonomgeving. De beschikbare ruimte zal slim gebruikt worden: onder de berm aan de kant van het bedrijvenpark worden kleinere magazijnen ingeschoven die door hun omvang perfect in aanmerking komen voor Kmo’s die precies die kleinere oppervlakte nodig hebben. Aan de kant van de woningen zullen de bewoners vanuit hun tuin uitkijken op een groene berm in plaats van op een blinde magazijngevel.  Deze groenbuffer zorgt er ook voor dat er geen geluidshinder is.

Meer dan 35% van het park wordt groenzone en zowel die zone als de groene berm moeten aangelegd worden voor de eerste bedrijfsgebouwen in gebruik worden genomen.

We legden de ontwikkelaar ook op om de ventweg langs de A12 door te trekken. Zo leiden we het doorgaand verkeer weg uit ons dorpscentrum. De bestaande parallelweg langs de A12 wordt verlengd tot aan de Mechelsestraat. Die werken zijn intussen gestart. De aanleg van deze weg is in private handen. Zodra hij klaar is, kan hij door iedereen worden gebruikt en draagt de ontwikkelaar het beheer ervan over aan ons.

De ambitie was om in de tweede helft van april deze nieuwe verbinding open te stellen. De zeer natte ondergrond maakt echter dat de werken vertraging oplopen waardoor de planning onzeker is. De aannemer hoopt de weg te kunnen openstellen in de eerste helft van mei. 

Dwars door het bedrijvenpark wordt ook een trage fietsverbinding aangelegd die de Mechelsestraat zal verbinden met Pilatusveld of de Acacialaan.

Welke bedrijven komen er?

In de KMO-zone zal er plaats worden gecreëerd voor onze lokale, kleinere KMO’s. Ons bestuur heeft daar van in het begin de nadruk op gelegd. Er werden ook beperkingen opgelegd aan de activiteiten die er mogen worden uitgevoerd: geen logistieke activiteiten, geen autonome kantoren, geen hinderende bedrijven, niet naar geluid, niet naar vervuilende uitstoot, niet naar lichthinder. 

Iedere onderneming die zich wil komen vestigen, wordt beoordeeld door een Beheerscomité waarin de gemeente een leidende rol heeft.

Onze eigen brandweer kocht een deel van het terrein om er een nieuwe kazerne te bouwen. Zij verwachten in de loop van 2025 naar deze nieuwe locatie te verhuizen.

Nieuwe straatnamen

We maken van de gelegenheid gebruik om de parallelweg langs de A12 die nu de naam 'Autostrade' heeft een nieuwe naam te geven. We vroegen ook om de mening van de inwoners om de namen van de nieuwe straten die door het bedrijvenpark zullen lopen, te bepalen. De volgende 3 straatnamen kwamen als winnaar uit de bus:

  • het gedeelte van de straat 'Autostrade' tussen de Kerkhofstraat en de Mechelsestraat heet nu Steenstraat, de straatnaam Autostrade blijft dus ook bestaan
  • de 2 nieuwe, aangrenzende straten die zullen worden aangelegd, zullen respectievelijk Arduinstraat en Granietstraat heten