Deel deze pagina

Wat bewaart het archief (niet)?

Wat bewaart het archief? 

Bestuurlijke en administratieve documenten

In de eerste plaats wordt het archief door het gemeentebestuur zelf opgemaakt of ontvangen. Het bestuur bewaart zo'n 800 strekkende meter archief uit de 19de en 20ste eeuw (modern archief). Naast het archief van de vroegere gemeenten Londerzeel, Malderen en Steenhuffel (vóór 1977) is er het snel aangroeiende archief van de fusiegemeente Londerzeel (vanaf 1977), zowel op papier als in digitale vorm.

Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente is de archivaris sinds 1 juli 2018 ook verantwoordelijk voor het archief van het OCMW. Dit archief wordt op termijn door de Archiefdienst ontsloten zodat het ook consulteerbaar wordt voor geïnteresseerden.

Recent archief bezit vaak nog een administratieve en juridische waarde. Het zijn dan ook de gemeentelijke diensten zelf die vaak een beroep doen op het Gemeentearchief. Oudere archieven verliezen hun administratieve betekenis, maar winnen daarentegen aan historisch belang. Historici, sociologen, heemkundigen, genealogen... kunnen beroep doen op het gemeentearchief.

Transcripties en bewerking van oude bronnen

Louis De Bondt, een plaatselijke heemkundige, heeft de voorbije decennia tientallen bronnen die zich in het Rijksarchief bevinden getranscribeerd en bewerkt. In 2021 heeft hij de weerslag hiervan digitaal aan het archief geschonken. Deze zijn op eenvoudige vraag raadpleegbaar in de leeszaal van het archief.

Bronnen en transcripties (pdf) geeft een overzicht van zijn werk. 

Het sluitstuk van zijn oeuvre is zijn "Personenregister van Groot-Londerzeel 1250-1650". In dit register wordt elke persoon die in een van zijn historische bronnen vernoemd wordt, opgelijst met een verwijzing naar de desbetreffende  bron.

Handleiding en personenregister (pdf)

Wat bewaart het archief niet? 

  • archief van de politiezone Kapelle-op-den-Bos - Londerzeel - Meise (K-L-M)
  • archief van de kerkfabrieken
  • archief van de parochies

Reglement: gemeentelijk archief (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 16 november 2006.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 27 april 2021.
Gepubliceerd op de website op 30 april 2021.