Webformulieren - Aanvraag verslagen

Mijn Dossier - Rijksregister

gele pijl Via Mijn dossier - Rijksregister kan je de volgende attesten (bewijzen) downloaden: 

  • attest van gezinssamenstelling
  • attest van hoofdverblijfplaats (woonst/inschrijving)
  • attest van hoofdverblijfplaats (woonst/inschrijving) met historiek
  • attest van leven
  • attest van Belgische nationaliteit
  • attest van wettelijke samenwoning
  • attest van verblijfplaats voor huwelijk
  • attest van wijze teraardebestelling en/of rituelen
  • attest van Belgische kiezer
  • uittreksel uit het bevolkingsregister

gele pijl Via Mijn Dossier - Rijksregister kan je ook akten van de burgerlijke stand opgemaakt na 31 maart 2019 opvragen en afdrukken.

Openbaar domein

gele pijl Openbaar domein: melding

gele pijl Openbaar domein: inname aanvragen