Deel deze pagina

Maaltijden aan huis

Wat?

Wil je graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Kan je je eigen potje niet meer zelf koken? Heb je nood aan een dieetmaaltijd?
Wil je tijdelijk hulp bij je maaltijden omdat je herstelt van een ziekte of een ingreep? 

Een maaltijd bestaat uit:

 • soep
 • aardappelen, rijst of pasta
 • groenten
 • vlees of vis
 • saus
 • dessert

Al naargelang je behoeften, kan er gezorgd worden voor een suikerarme, zoutarme of vetarme maaltijd. Bovendien kan het vlees voorgesneden of gemalen worden.

Elke maand krijg je van de maaltijdbedelers het menu. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse ingrediënten en seizoensproducten.

Op werkdagen wordt een warme maaltijd geleverd. Voor zaterdag en/of zondag wordt op vrijdag een bereide maaltijd geleverd die je kan opwarmen in de microgolfoven. 

Het is niet verplicht om dagelijks een maaltijd te nemen, wel op vooraf bepaalde dagen.

Op werkdagen moet de aanvraag voor een maaltijd minstens één werkdag op voorhand gebeuren en dit vóór 12 uur.
Als je een maaltijd wil op zaterdag en/of zondag, moet de aanvraag ten laatste op maandag vóór 12 uur gebeuren.

Reglement: maaltijden aan huis (pdf)
Vastgesteld / aangepast door de OCMW-raad op 16 december 2013, 18 december 2014, 25 juni 2015, 24 september 2015 en 25 februari 2016.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2016.
Inwerkingtreding op 1 april 2016.

Voor wie?

Je moet inwoner zijn van Londerzeel en

 • 65-plusser zijn
 • andersvalide of langdurig ziek zijn
 • sociale hulp van de Gemeente Londerzeel ontvangen

Kostprijs?

Een maaltijd kost maximum 8 euro, maar je kan de prijs van een maaltijd ook laten bepalen op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.

Een maaltijd kost minimum 5,50 euro en maximum 8 euro.

Onder inkomen wordt het netto-inkomen verstaan: pensioen, loon of ziekte- en invaliditeitsuitkering aangevuld met inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen en het geïndexeerd kadastraal inkomen van onroerende goederen, uitgezonderd dat van de eigen woning. 

Je krijgt een maandelijks factuur voor de genomen maaltijden. Betalen gebeurt via een overschrijvingsformulier.

Procedure?

Na de aanvraag neemt de maatschappelijk werker met jou contact op en regelt vervolgens een huisbezoek, om alle documenten in orde te brengen.

De volgende documenten leg je klaar voor het huisbezoek:

 • identiteitskaart (eID)
 • vignet van het ziekenfonds
 • naam en adres van de huisarts
 • naam en adres van contactpersonen (kinderen, familie of buren)
 • recent uittreksel van het maandelijks inkomen (loon, pensioen, sociale uitkering…)
 • recent aanslagbiljet van de belastingen
 • recent aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

Hoe aanvragen?

 • bij het Zorgloket
 • via het e-loket