Deel deze pagina

Maaltijden aan huis

Wat?

Wil je graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Kan je je eigen potje niet meer zelf koken? Heb je nood aan een dieetmaaltijd?
Wil je tijdelijk hulp bij je maaltijden omdat je herstelt van een ziekte of een ingreep? 

Een maaltijd bestaat uit:

 • soep
 • aardappelen, rijst of pasta
 • groenten
 • vlees of vis
 • saus
 • dessert

Al naargelang je behoeften, kan er gezorgd worden voor een suikerarme, zoutarme of vetarme maaltijd. Bovendien kan het vlees voorgesneden of gemalen worden.

Elke maand krijg je van de maaltijdbedelers het menu. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse ingrediënten en seizoensproducten.

Op werkdagen wordt een warme maaltijd geleverd. Voor zaterdag en/of zondag wordt op vrijdag een bereide maaltijd geleverd die je kan opwarmen in de microgolfoven. 

Het is niet verplicht om dagelijks een maaltijd te nemen, wel op vooraf bepaalde dagen.

Op werkdagen moet de aanvraag voor een maaltijd minstens twee werkdagen op voorhand gebeuren en dit vóór 12 uur.
Als je een maaltijd wil op zaterdag en/of zondag, moet de aanvraag ten laatste op woensdag vóór 12 uur gebeuren.

Voor wie?

 • Inwoners van Londerzeel vanaf 65 jaar.
 • Inwoners van Londerzeel jonger dan 65 jaar, die om medische en/of sociale redenen niet meer in staat zijn om zelf voor hun maaltijd te zorgen.

Kostprijs?

Standaard tarief voor een maaltijd aan huis bedraagt 8 euro.

Wie tot één van onderstaande categorieën behoort, heeft recht op sociaal tarief (3 euro per maaltijd):

 • Rechthebbenden IGO – Inkomensgarantie voor ouderen (= minimumpensioen)
 • Rechthebbenden leefloon of equivalent leefloon
 • Rechthebbenden aanvullende financiële steun
 • Rechthebbenden IT/IVT – Integratie of inkomen vervangende tegemoetkoming
 • Rechthebbenden ZOZ – Zorgbudget ouderen met een zorgnood.

Je krijgt een maandelijks factuur voor de genomen maaltijden. Betalen gebeurt via een overschrijvingsformulier.

Procedure?

Na de aanvraag neemt de maatschappelijk werker met jou contact op en regelt vervolgens een huisbezoek, om alle documenten in orde te brengen.

De volgende documenten leg je klaar voor het huisbezoek:

 • naam en adres van de huisarts
 • naam en adres van contactpersonen (kinderen, familie of buren)

Hoe aanvragen?

 • bij het Zorgloket
 • via het e-loket

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Reglement: maaltijden aan huis (pdf)

Vastgesteld door de OCMW-raad op 16 december 2013.
Aangepast door de OCMW-raad op 28 februari 2023.
Gepubliceerd op de website op 27 maart 2023.
Inwerkingtreding op 1 april 2023.

Reglement: warme maaltijden in de assistentiewoningen (pdf)
Vastgesteld door de OCMW-raad op 24 september 2015.
Aangepast bij besluit OCMW-raad op 24 maart 2016 en op 25 oktober 2022.
Gepubliceerd op de website op 25 november 2022.
Inwerkingtreding op 1 december 2022.