Deel deze pagina

Ledbord Heldenplein

Ledbord op het Heldenpleinledbord op Heldenplein

De Gemeente Londerzeel beschikt over één digitaal informatiebord, op het Heldenplein, tegenover het Administratief Centrum van Gemeente Londerzeel. Via het bord worden boodschappen van algemeen nut en activiteiten kenbaar gemaakt.

Op de hoek van Kerkhofstraat-Berkenlaan en op de hoek van Steenhuffeldorp-Lakeman staat telkens een ledbord van Cityscreens. Daarop worden boodschappen van de Gemeente Londerzeel en verenigingen (50% van de zendtijd) en commerciële boodschappen (50% van de zendtijd) getoond.

Reglement: gebruik digitaal informatiebord (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerkingtreding op 1 juli 2019.

Promotie lokale activiteiten

Activiteiten van verenigingen worden standaard overgenomen vanuit de UiTdatabank en gepubliceerd op het informatiebord twee weken vóór deze plaatsvinden.

Je kan de publicatie van een activiteit of evenement aanvragen wanneer deze: 

Voor wie?

De volgende organisaties krijgen gratis toegang tot het informatiebord voor het publiceren van activiteiten:

 • verenigingen gevestigd in Londerzeel
 • Brandweerzone Vlaams-Brabant West
 • Politiezone K-L-M
 • scholen gevestigd in Londerzeel

De volgende organisaties krijgen geen toegang tot het informatiebord:

 • politieke partijen
 • vakorganisaties of syndicaten
 • commerciële organisaties of bedrijven zonder vestiging in Londerzeel

De volgende organisaties krijgen enkel mits betaling van een forfaitair tarief van 250 euro toegang (berichten van 1 tot en met 14 kalenderdagen) tot het informatiebord: 

 • verenigingen van buiten Londerzeel die in Londerzeel een evenement of activiteit organiseren
 • commerciële organisaties of bedrijven gevestigd in Londerzeel

Welke boodschappen mogen verschijnen?

De berichten over activiteiten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor iedereen toegankelijk zijn
 • geen religieuze of politieke boodschap bevatten
 • niet in strijd zijn met het verbod op racisme, antisemitisme of met enig ander volgens de Belgische wetgeving geldend verbod
 • niet in strijd zijn met de goede zeden
 • opgemaakt zijn in de Nederlandse taal
 • meegeleverde afbeeldingen, videobestanden en luisterfragmenten moeten eigendom zijn van de aanvrager of deze moet de toestemming hebben van de eigenaar
 • voor commerciële organisaties/bedrijven geldt bovendien dat de aankondiging:
  • de bedrijfsnaam (met logo) en de bedrijfsgegevens mag bevatten
  • enkel de activiteiten mag bevatten zoals bv. opendeurdag, modeshow,... met uitzondering van promo-acties (bv. promoties, aanbiedingen, spaaracties,...)

Wanneer verschijnen deze?

Het informatiebord is beschikbaar voor aankondigingen van 6 uur tot 22 uur.

De vermelding op het informatiebord kan variëren van één dag tot maximum 14 dagen. De berichten van betalende adverteerders worden gedurende deze periode elke vijfde minuut getoond tussen 6 uur en 22 uur. De tijdszetting is een streefdoel, maar kan om technische en/of organisatorische redenen afwijken.

Hoe aanvragen?

Activiteiten van verenigingen worden standaard ingelezen vanuit de UiTdatabank en gepubliceerd op het informatiebord twee weken vóór deze plaatsvinden.

Indien de aankondiging een foto of film bevat, niet voldoet aan de contentrichtlijnen van de UiTdatabank - Publiq.be of onder betalende content valt, dan kan je de publicatie aanvragen ten vroegste 1 maand en ten laatste 14 kalenderdagen vóór de datum van de activiteit via: