Deel deze pagina

Gemeentelijke vrijwilligerswerking

Wat?

Ook de Gemeente Londerzeel heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking. Onze diensten doen beroep op in totaal meer dan 220 vrijwilligers. Ze zijn onder meer actief in:

Onderaan vind je een brochure met meer informatie over de verschillende vrijwilligerstaken binnen deze diensten.

Alle vacatures in Londerzeel vind je in de databank op Word vrijwilliger: overzicht vacatures.

Wie komt in aanmerking?

Vanaf het jaar dat je 16 wordt, mag je als vrijwilliger aan de slag.

Enkele bijzondere situaties:

  • bruggepensioneerden en (deeltijds) werklozen hebben een meldingsplicht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit en zwangerschap) moeten toelating krijgen van de adviserend geneesheer
  • ambtenaren vragen best toestemming aan hun overste
  • wie geen geldige verblijfsvergunning of enkel een arbeidskaart heeft, mag geen vrijwilligerswerk uitvoeren

Hoe stel je je kandidaat?

Heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen binnen een gemeentelijke dienst? Registreer je dan op Give a Day.

Op basis van de openstaande vacatures gaan we samen op zoek naar het vrijwilligerswerk dat het beste bij je past.

Problemen bij het aanmelden of bijkomende vragen? Neem contact op via vrijwilligersloket@londerzeel.be. Onze vrijwilligerscoördinator neemt contact met je op en zet je verder op weg.

Overeenkomst

Als vrijwilliger bij de Gemeente Londerzeel krijg je een afsprakennota/vrijwilligersovereenkomst. Hierin wordt het wederzijds engagement vastgelegd tussen de vrijwilliger en de Gemeente Londerzeel.

Vergoeding

Vrijwilligerswerk bij de Gemeente Londerzeel wordt niet betaald.

Je bent wel verzekerd en bepaalde onkosten die je maakt in functie van het vrijwilligerswerk, worden vergoed. De details hiervan zijn opgenomen in de afsprakennota/vrijwilligersovereenkomst.

Elke vrijwilliger ontvangt jaarlijks een attentie als waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk. Deze attentie kan variëren naargelang je werkplek.