Deel deze pagina

Bijzonder plan van aanleg

Verfijning gewestplan

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) verfijnt de bestemming van het gewestplan. In een BPA kan bepaald worden welke zones bestemd zijn voor halfopen of open bebouwing, of er een tuinhuis mag geplaatst worden,...

Een BPA kan niet tegenstrijdig zijn met het gewestplan. Wat volgens het gewestplan woongebied is, zal in een BPA ook voor wonen bestemd zijn.

Voor Londerzeel zijn volgende BPA's van toepassing:

 • BPA, Londerzeel centrum
 • BPA, Sint-Jozef
 • BPA, Sint-Jozef (bis)
 • BPA, uitbreiding wijk Klein Holland-Meerstraat
 • gedeeltelijke wijziging van BPA , Klein Holland
 • BPA, wijk Molenveld
 • BPA, Mechelsestraat
 • BPA Het Dorp (Steenhuffel)
 • herziening van het bijzonder plan van aanleg Steenhuffeldorp
 • BPA, Diepensteyn
 • BPA, Dorp Zuid (Malderen) (wijzigingsplan B)
 • BPA nr. 18, Patattestraat
 • BPA, recreatiezone Delta
 • BPA Camping
 • bijzonder plan van aanleg, sectoraal BPA zonevreemde bedrijven