Deel deze pagina

Woonhulp voor daklozen

Wat?

Ben je momenteel dak- of thuisloos en zoek je hulp? Afhankelijk van je situatie gaat het Welzijnsloket samen met jou op zoek naar een woonst (definitieve oplossing) en/of een opvangplaats (tijdelijke oplossing).

Daarnaast kan het Welzijnsloket je helpen om mogelijke hindernissen op sommige levensdomeinen weg te werken. Eventueel wordt er samen met jou gezocht naar gepaste gespecialiseerde hulpverlening.

(Een dakloze woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen of woont voorlopig bij iemand in.)

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35,…
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen op jouw naam
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of mutualiteit met het uitgekeerde dagbedrag,…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen,…

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.