Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Vraag aan de gemeenteraad

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
E-mailadres *
Ik zal aanwezig zijn tijdens de gemeenteraad van *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je vraag aan de gemeenteraad volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.