Deel deze pagina

Bijzonder comité sociale dienst

Zittingen

De vergaderingen van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) zijn niet openbaar. Ook de agenda's en besluitenlijsten worden niet openbaar gemaakt.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 8 leden, een voorzitter en een secretaris:

  • Ilsy Verspecht (N-VA)
  • Marie-Louise Snackaert (N-VA)
  • Joris Kiekens (N-VA)
  • Adolf Willems (LWD)
  • Pierre Van den Broeck (LWD)
  • Marleen Hendrickx (LWD)
  • Jenny Goossens (CD&V)
  • Ingeborg Janssens (Pro1840)
  • Els Van den Broeck (LWD) - voorzitter

De coördinator Burgerzaken, Sociale dienst en Onderwijs, is secretaris van het bijzonder comité sociale dienst. 

Bevoegdheden

Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) heeft de exclusieve bevoegdheid te beslissen over de individuele steuntoekenningen door het OCMW.

Ook kan het comité advies verlenen aan de OCMW-raad.