Deel deze pagina

Bijzonder comité sociale dienst

Zittingen

De vergaderingen van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) zijn niet openbaar. Ook de agenda's en besluitenlijsten worden niet openbaar gemaakt.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 8 leden, een voorzitter en een secretaris:

  • Ilsy Verspecht (N-VA)
  • Marie-Louise Snackaert (N-VA)
  • Jana Claessens (N-VA)
  • Wouter Boersma (LWD)
  • Pierre Van den Broeck (LWD)
  • Marleen Hendrickx (LWD)
  • Jenny Goossens (CD&V)
  • Cédric Engelen (Pro1840)
  • Els Van den Broeck (LWD) - voorzitter

De coördinator Burgerzaken en Sociale dienst is secretaris van het bijzonder comité sociale dienst. 

Bevoegdheden

Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) heeft de exclusieve bevoegdheid te beslissen over de individuele steuntoekenningen door het OCMW.

Ook kan het comité advies verlenen aan de OCMW-raad.

Bijzonder comité sociale dienst: reglement (pdf)
Inwerkingtreding op 6 juni 2019.