Deel deze pagina

Wateroverlast

Waar kun je terecht bij wateroverlast?

Is je kelder onder water gelopen? Dan kun je terecht bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West (ZVBW):

Bij wateroverlast kan je zandzakken verkrijgen bij de dienst Openbaar Domein of bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Neem ook steeds contact op met je verzekeringsmakelaar.

Watergevoelige gemeente

Het watergevoelige gebied in Londerzeel situeert zich aan de Grote en de Kleine Molenbeek.

Een overstroming is een natuurlijk fenomeen, dat versterkt wordt door meer verharding (straten, huizen...), grootschaliger bodemgebruik, verdwijnen van hagen, taluds, bos en het verdwijnen van vroegere natuurlijke overstromingsgebieden.

Bij hevige, aanhoudende regenval stroomt het water van het hoger gelegen heuvelland (Merchtem, Asse, Opwijk) naar het vlakker en lager gelegen Londerzeel. De neerslag infiltreert minder in de bodem en wordt minder afgeremd, waardoor de capaciteit van de beken sneller overschreden wordt.

De gemeente Londerzeel en de bovenliggende gemeenten Asse, Merchtem en Opwijk hebben verschillende ingrepen (de installatie van wacht- en bufferbekkens en dijken) uitgevoerd om het gebied gecontroleerd te laten overstromen en huizen te vrijwaren.

Deze ingrepen hebben hun deugdelijkheid zeer goed bewezen. Tijdens de wateroverlast van 23 en 24 december 2012 werd geen enkele woning getroffen.

Maatregelen tegen wateroverlast

De provincie en het gewest hebben een brochure uitgebracht over de maatregelen tegen wateroverlast in het stroomgebied van de Grote en Kleine Molenbeek in Asse, Merchtem, Londerzeel en Meise.