Deel deze pagina

Verloren en gevonden voorwerpen

Melding gevonden voorwerp 

Heb je een voorwerp (portefeuille, gsm, paraplu,…) gevonden waarvan je de eigenaar niet kent? Dan moet je het gevonden voorwerp binnen de 7 dagen aangeven bij de dienst Openbaar domein via het e-loketformulier Gevonden voorwerp: melding. De Gemeente Londerzeel houdt een register bij van alle verloren en gevonden voorwerpen. 

Je kan ervoor kiezen om het voorwerp af te geven aan de afdeling Grondgebiedszaken: Openbaar domein (na het maken van een afspraak) of om het zelf in bewaring te houden. Ook dit wordt geregistreerd in het register, zodat we je kunnen contacteren als de eigenaar zich meldt. 

Het voorwerp wordt gedurende minstens 6 maanden in bewaring gehouden.

Daarna mag je als bewaarder het voorwerp verkopen. De rechtmatige eigenaar heeft het recht om het voorwerp of de opbrengst uit de verkoop ervan op te halen tot 5 jaar na datum van registratie in het register.

Melden verloren voorwerp 

Als je een voorwerp (vb. portefeuille, gsm, paraplu…) verloren hebt, dan kan je dit melden bij de dienst Openbaar domein via het e-loketformulier: Verloren voorwerp: melding.

De Gemeente Londerzeel houdt alle aangiftes van verloren voorwerpen bij in het register verloren en gevonden voorwerpen en bewaart deze gedurende minstens 6 maanden.

De Gemeente controleert of het voorwerp in bewaring is en contacteert je als het voorwerp wordt binnengebracht.

Ben je je bankkaart verloren of is deze gestolen? Laat deze dan ook onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via 078 170 170. 

Uitzondering! 

Voor de volgende documenten moet je nog altijd aangifte doen bij de lokale politie: 

  • gestolen voorwerpen of documenten
  • verloren/gevonden boorddocumenten van een wagen
  • rijbewijs (met het verkregen document kan je bij de dienst Burgerzaken een duplicaat aanvragen. Het door de politiediensten afgeleverd attest vervangt je rijbewijs niet!)
  • verloren verblijfsdocumenten (niet-Belgen)

Identiteitskaart (eID) gestolen of verloren? Lees op Verlies of diefstal identiteitskaart welke stappen je moet ondernemen.