Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Terrasvergunning aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Eigenaars of uitbaters van horecazaken die een terras willen uitbaten en handelaars die verkoopsartikelen tentoonstellen op de openbare weg, moeten minstens 2 maanden op voorhand een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om een vergunning te bekomen.

Gegevens aanvrager

Ben je eigenaar of zaakvoerder? *
Adres
E-mail *

Locatie

Geef hieronder het adres van de inname openbaar domein in.

Adres
Ik vraag een vergunning aan voor het: *

Periode

Ik vraag toelating aan voor een: *

Beschrijving

Voeg 3 duidelijke kleurfoto's toe die een goed beeld geven van de actuele toestand van het in te nemen openbaar domein.

Verplichte documenten

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.