Deel deze pagina

Stookolietank

Controle

Bestaande bovengrondse reservoirs < 5.000 liter: geen periodieke controle vereist.

Bestaande ondergrondse reservoirs < 5.000 liter: een periodieke controle om de 5 jaar voor alle reservoirs (metalen, prefab-beton, polyester).

Stookolietank bij afkeuring of overschakeling

Bij afkeuring door een erkend technicus

1ste mogelijkheid: de stookolietank herstellen

Er bestaan verschillende mogelijkheden en methoden om stookolietanks na afkeuring aan te passen aan de geldende regels en de strengste milieunormen.

  • Herstellen bestaande wanden:
    Het reservoir wordt leeg gemaakt, gereinigd en gedroogd, waarna eventuele barsten en gaten worden gedicht. Dan worden de wanden opnieuw bewerkt met koolwaterstofdichte lagen.
  • Aanbrengen van een bijkomende wand (membraan):
    Het reservoir wordt leeg gemaakt, gereinigd en indien nodig hersteld. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststoffen membraan. Dit membraan is sterk genoeg om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan. Hierbij kan ook makkelijk een permanent lekdetectiesysteem geplaatst worden.

2de mogelijkheid: de stookolietank definitief buiten gebruik stellen

Dit wil zeggen dat de tank leeg gemaakt, gereinigd en verwijderd moet worden.

Bij overschakeling op een ander verwarmingsmiddel

Je wil overschakelen op een ander verwarmingsmiddel, bv. aardgas?

Dan moet de stookolietank definitief buiten gebruik gesteld worden zoals bepaald in de wetgeving. Dit wil zeggen dat de tank leeg gemaakt, gereinigd en verwijderd moet worden. Is de verwijdering van de tank technisch onmogelijk (de tank bevindt zich onder het huis, een veranda,...)? Dan kan de tank op zijn plaats blijven, maar moet deze toch nog leeg gemaakt en gereinigd worden. Daarna wordt de tank opgevuld.

Opgelet:

Een andere energiebron betekent ook een andere brander, de aanleg van specifieke leidingen, het aanpassen van de schoorsteen...

Bij het buiten gebruik stellen van een tank moet je betalen voor het reinigen van de tank, de afvoer van het afval, het opvullen... Het is best dat je verschillende bedrijven contacteert, want de prijzen kunnen verschillen. Toch is dit nog altijd goedkoper dan een bodemsanering (minimaal 25.000 euro).

Sanering

Bodemverontreiniging komt slechts bij 0,8% van de ondergrondse tanks voor. Werd de verontreiniging vastgesteld bij het buiten werking stellen of herstellen van een reservoir? Dan moet de bodem gesaneerd worden op initiatief van de exploitant.

Wie betaalt de kosten?

Bij schade aan derden (buren): de familiale verzekering dekt de schade.
Bij eigen schade: bij sommige verzekeringsmaatschappijen dekt de brandverzekering de kosten van grondverontreiniging door mazout. Dekt jouw verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk? Dan kan het Bodemfonds voor stookoliereservoirs aangesproken worden.

Wat doe je bij een sanering (schadegeval)?

Op dit moment moet je zelf de wettelijk voorziene procedures voor de sanering opstarten. Hou de facturen van de gemaakte kosten bij, zodat er na de sanering een dossier opgesteld kan worden.
Schadegevallen – OVAM

Wat moet je doen bij bodemverontreiniging als gevolg van een lekkende tank of een overvulling van de tank?

  • Schiet meteen in actie

Een lek laat je best zo snel mogelijk herstellen om te voorkomen dat er nog meer product in de bodem dringt. Gaat het om een lek bij een ondergrondse tank? Laat de tank meteen leegmaken door een erkende firma. Is de verontreiniging oppervlakkig? Dan strooi je best absorberende korrels of zagemeel. Zo dringt de verontreiniging niet verder in de bodem.
Merk je als eigenaar-verhuurder dat de huurder nalaat om meteen actie te ondernemen? Probeer er dan zelf voor te zorgen dat de grond niet meer vervuild wordt.

Is de schade vrij beperkt gebleven? Dan is het afgraven van de vervuilde grond meestal de beste methode om de verontreiniging te verwijderen. Dit moet gebeuren onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige. De grond moet vervolgens afgevoerd worden naar een erkend centrum voor grondreiniging.

  • Breng de Gemeente Londerzeel op de hoogte

Heb je de meest dringende maatregelen genomen? Neem dan contact op met de dienst Omgeving. Meld het schadegeval binnen 14 dagen, zodat je beroep kan doen op de vereenvoudigde procedure voor schadegevallen. Als huurder breng je zo snel mogelijk de eigenaar van de grond op de hoogte.

Voor ondernemingen: heeft je bedrijf een milieucoördinator? Breng deze dan op de hoogte van het schadegeval.

Ben je exploitant, maar geen eigenaar van de grond? Breng dan meteen de eigenaar van de grond op de hoogte.

  • Neem contact op met een bodemsaneringsdeskundige

Neem zo snel mogelijk contact op met een erkend bodemsaneringsdeskundige. Deze adviseert en begeleidt je bij de verdere aanpak van het schadegeval.

  • Ga na of de verzekering tussenkomt

Neem contact op met je verzekeringsagent (brandverzekering en/of familiale verzekering). Deze gaat na of je recht hebt op een tussenkomst en of er een dossier kan worden opgestart tegen een mogelijk aansprakelijke.