Deel deze pagina

Speelpleinwerking

Plezier en spel

Speelpleinwerking betekent veel plezier, spel en andere kinderen leren kennen. De Jeugddienst en de monitorenploeg proberen dan ook om de kinderen op een zo creatief mogelijke manier een aangename vakantie te bezorgen. Meer praktische informatie over de speelpleinwerking staat in het huishoudelijk reglement: speelplein (pdf).

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerkingtreding vanaf 1 juli 2019.

Omwille van corona werd een tijdelijk reglement op de speelpleinwerking vastgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad.

Burgemeesterbesluiten speelpleinwerking en heropstart horeca-zaken - Raadpleegomgeving

Wanneer?

 • tijdens de paasvakantie (uitgezonderd weekends en paasmaandag)
 • tijdens de zomervakantie vanaf 5 juli 2021 (uitgezonderd weekends en 21 juli).

Waar?

Holle Eikstraat te Londerzeel (chalet en avonturenspeelplein).

Voor wie?

Het speelplein staat open voor kinderen van 3 tot 12 jaar die voldoen aan minstens één van de onderstaande voorwaarden:

 • in Londerzeel wonen
 • in Londerzeel naar school gaan
 • vakantie doorbrengen in een Londerzeels gastgezin (vb. bij grootouders)
 • ten minste 1 van de ouders woont in Londerzeel
 • ouders die in Londerzeel werken

De voertaal van de speelpleinwerking is Nederlands.

De kinderen moeten wel ten volle 3 jaar oud zijn om deel te nemen aan de speelpleinwerking. Indien jouw zoon of dochter halverwege de zomer verjaart, vragen wij om eerst contact op te nemen met de Jeugddienst.

Verder vragen wij ook dat de kinderen zindelijk zijn vooraleer ze deelnemen aan de speelpleinwerking.

Programma

Omwille van de huidige coronamaatregelen worden de kinderen ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 • bubbel 1: 3-4-5 jarigen
 • bubbel 2: 6-7-8 jarigen
 • bubbel 3: 9-10-11-12 jarigen

De kleuters spelen een hele dag samen met hun leeftijdsgenootjes. De lagereschoolkinderen spelen enkel in de voormiddag samen met hun vaste groep. In de namiddag kunnen de kinderen vrij kiezen uit 2 aangeboden activiteiten ongeacht hun leeftijd (binnen hun bubbel). 

De activiteiten starten om 9.15 uur en eindigen om 16.30 uur. 's Morgens kunnen de kinderen echter al worden opgevangen vanaf 7.20 uur en 's avonds is er opvang voorzien tot 18 uur. De poort van de speelpleinwerking gaat toe om 9.15 uur, later toekomen is niet mogelijk.

Deelnameprijs

 • Kinderen die in Londerzeel wonen (minstens 1 van de ouders): 6 euro per kind / dag
  Vanaf het derde kind: 3 euro per kind / dag

 • Kinderen die buiten Londerzeel wonen: 7 euro per kind / dag
  Vanaf het derde kind: 4 euro per kind / dag

Inbegrepen: begeleiding door ervaren animatoren, opvang voor en na de activiteiten, alle animatie en verzekering.

Eten en drinken

Kinderen brengen een eigen lunchpakket (brooddoos) en gevulde drinkbus met water mee naar het speelplein (bijvullen kan altijd ter plaatse). Het is niet mogelijk om warme maaltijden en extra drankjes te bestellen.

Tussendoortje: de kinderen kunnen een versnapering (fruit, yoghurt, wafeltje...) meebrengen. Er worden geen chips, ijsjes... verkocht of meegebracht.

Inschrijving

 • Inschrijven voor een week speelpleinpret kunnen tot de week voordien. Deze worden telkens de donderdag voordien afgesloten om 23.59 uur.
 • Last minute inschrijvingen (daginschrijvingen) zijn helaas niet meer mogelijk. Je kan als ouder op voorhand online inschrijven en betalen via Londerzeel.ticketgang.eu
Schrijf tijdig in om zeker te zijn van een plaats. Er kan enkel vooraf ingeschreven worden, en niet ter plaatse.
De inschrijvingen voor de paasvakantie gaan vanaf maandag 1februari 2021 van start.
 
Kan je de deelnameprijs moeilijk betalen? Neem dan contact op via welzijnsloket@londerzeel.be.

Hoe schrijf je je in via Ticketgang?

 • Maak je eigen 'gezinsaccount' aan.
 • Klik speelpleinwerking aan.
 • Duid aan welke dagen je kind wil deelnemen.
 • Duid aan of jouw kind een extra drankje of warme maaltijd wenst.
 • Vul in wie de ophaalpersoon is.
 • Betaal via de beveiligde site.
 • Even later krijg je een bevestigings-e-mail. Het e-ticket dient als bevestiging van je inschrijving maar je hoeft het niet mee te brengen naar de speelpleinwerking.
Je kan als extra hulp de instructiefiche (pdf) raadplegen of onderstaand filmpje bekijken:
 

Praktisch

Kledij
Speelpleinwerking betekent spelen! Wij verzoeken daarom uitdrukkelijk om de kinderen te voorzien van speelkledij die het mogelijk maakt te spelen, aangepast aan alle weersomstandigheden. Hou er rekening mee dat de kledij door het spelen bevuild kan worden. 

Geef bij warm weer zwemkledij mee. Kleuters brengen reserveondergoed mee.

Verzekering
De Gemeente Londerzeel heeft voor de ingeschreven deelnemers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt echter niet bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge en dergelijke.

Openingsuren speeltuin

 • van april tot en met september vanaf 8 uur
 • van oktober tot en met maart van 9 uur tot zonsondergang en uiterlijk 17 uur

Tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie blijven de poorten aan de Holle Eikstraat en Kievitstraat afgesloten. Dit om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De poorten zijn na de speelpleinwerking - vanaf 18 uur - wel geopend.