Deel deze pagina

Speelpleinwerking

Plezier en spel

Speelpleinwerking betekent veel plezier, spel en andere kinderen leren kennen. De Jeugddienst en de monitorenploeg proberen dan ook om de kinderen op een zo creatief mogelijke manier een aangename vakantie te bezorgen. Meer praktische informatie over de speelpleinwerking staat in het huishoudelijk reglement: speelplein (pdf)Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2013.

Jammer genoeg brengen spelen en knutselen soms ook kleine ongelukjes met zich mee. Opdat wij adequaat kunnen ingrijpen bij een eventueel probleem, vragen wij om de medische fiche (pdf) in te vullen en af te geven bij de Jeugddienst of speelpleinwerking.

Moet je kind medicatie innemen? Bezorg dan ook het ingevulde attest medicijnen.

Wanneer?

 • tijdens de paasvakantie
  • uitgezonderd paasmaandag 2 april 2018
 • tijdens de zomervakantie
  • uitgezonderd woensdag 15 augustus 2018 (woensdag 11 juli wel geopend)

Waar?

De speelpleinwerking vindt plaats in de Holle Eikstraat te Londerzeel (chalet en avonturenspeelplein).

Voor wie?

Het speelplein staat open voor kinderen van 3 tot 12 jaar die voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden:

 • in Londerzeel wonen
 • in Londerzeel naar school gaan
 • vakantie doorbrengen in een Londerzeels gastgezin (vb. bij grootouders)
 • ten minste 1 van de ouders woont in Londerzeel
 • ouders die in Londerzeel werken

De voertaal van de speelpleinwerking is Nederlands.

De kinderen moeten wel ten volle 3 jaar oud zijn om met de verzekering in orde te zijn. Verder vragen wij ook dat de kinderen zindelijk zijn vooraleer ze deelnemen aan de speelpleinwerking.

Programma

Omwille van praktische redenen worden de kinderen ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 • draakjes: 3-4 jarigen
 • duveltjes: 5-6 jarigen
 • bengels: 7-8-9 jarigen
 • joskes: 10-11-12 jarigen

De kleuters spelen een hele dag samen met hun leeftijdsgenootjes.
De lagere schoolkinderen spelen enkel in de voormiddag samen met hun vaste groep. In de namiddag kunnen de kinderen vrij kiezen uit 3 aangeboden activiteiten ongeacht hun leeftijd.

De activiteiten starten om 9.15 uur en eindigen om 16.30 uur. 's Morgens kunnen de kinderen echter al worden opgevangen vanaf 7.20 uur en 's avonds is er opvang voorzien tot 18 uur.

Prijs

Deelnameprijs:

Kinderen die in Londerzeel wonen (minstens 1 van de ouders): 6 euro per kind / dag
Vanaf het derde kind: 3 euro per kind / dag

Kinderen die buiten Londerzeel wonen: 7 euro per kind / dag
Vanaf het derde kind: 4 euro per kind / dag

Inbegrepen: begeleiding door ervaren animatoren, opvang voor en na de activiteiten, alle animatie en verzekering.

Eten en drinken:

De kinderen mogen zowel boterhammen als drank meebrengen van thuis.
Bij de inschrijving 's ochtends kan je ook een warme maaltijd en drankjes bestellen.

 • warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert): 4,5 euro
 • drankjes (3 brikjes chocomelk of fruitsap): 1,25 euro

De kinderen kunnen altijd gratis water verkrijgen.

Tussendoortje: de kinderen mogen een versnapering (fruit, yoghurt, wafeltje...) meebrengen. Er worden geen chips, ijsjes... verkocht of meegebracht.

Betalen kan enkel cash.

Inschrijving

Vooraf inschrijven voor het speelplein is niet verplicht.

Goedkoper spelen

Bij deelname aan de speelpleinwerking kan je op verschillende manieren een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen van het deelnamegeld: Kinderopvang: verminderd tarief.

Praktisch

Kledij

Speelpleinwerking betekent spelen! Wij verzoeken daarom uitdrukkelijk om de kinderen te voorzien van speelkledij die het mogelijk maakt te spelen, aangepast aan alle weersomstandigheden. Hou er rekening mee dat de kledij door het spelen bevuild kan worden.

Geef bij warm weer zwemkledij mee. Kleuters moeten reserveondergoed bij zich hebben.

Verzekering

Het gemeentebestuur van Londerzeel heeft voor de ingeschreven deelnemers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt echter niet bij beschadiging, verlies of diefstal van kledij, bril, horloge en dergelijke.

Renovatiewerken sportcomplex

De renovatiewerken aan het sportcomplex in de Lijsterstraat zullen weinig hinder met zich meebrengen voor het speelplein. Bij slecht weer maakte het speelplein vroeger gebruik van de sporthal. Vanaf 2017 is er een extra containerklas beschikbaar om bij slecht weer de kinderen in op te vangen.

Verder is het niet meer mogelijk om op woensdagvoormiddag te gaan zwemmen. In de plaats daarvan voorzien wij een andere activiteit.

Openingsuren speeltuin

 • van april tot en met september vanaf 8 uur
 • van oktober tot en met maart van 9 uur tot zonsondergang en uiterlijk 17 uur

Tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking in de paas- en zomervakantie blijven de poorten aan de Holle Eikstraat en Kievitstraat afgesloten. Dit om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De poorten zijn na de speelpleinwerking - vanaf 16.30 uur - wel geopend.

Wil je tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking toch spelen in de speeltuin? Neem dan telefonisch contact op met de Jeugddienst of gebruik de deurbel aan de poort. Een animator zal je verder helpen.