Deel deze pagina

Retributie: inname openbaar domein

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

De Gemeente Londerzeel heft een retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een onroerend goed en/of voor het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijke diensten (parkeerverbod, nadarafsluitingen, werfhekken,…).

Deze retributie werd vastgelegd in 2015 en laatst gewijzigd in september 2022.

Voor wie?

De aanvrager van de vergunning.

Retributietarief

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgelegd:

 • afleveren van een parkeervergunning: eenmalige administratieve kost van 10 euro
 • ontlenen van parkeerverbodsborden en het plaatsen en ophalen door het gemeentebestuur:
  • plaatsingskost van 25 euro
  • + 3 euro/dag voor de huur van 2 parkeerverbodsborden
 • plaatsen en ophalen door de gemeentelijke diensten van signalisatie naar aanleiding van een evenement
  • forfait van 25 euro
  • plaatsen en ophalen van 10 tot 20 borden en/of nadars: bijkomend 50 euro
  • plaatsen en ophalen van meer dan 20 borden en/of nadars: bijkomend 100 euro
 • toelating tot het plaatsen van een container: 10 euro/kalenderdag
 • toelating tot het plaatsen van materiaal, materieel, bouw- en/of sloopafval, kranen, stellingen, bouwafvalzakken, werfketens/-wagens en alle andere zaken op het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een onroerend goed: 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro voor de hele periode van de inname
 • volledig afsluiten van het openbaar domein waardoor het niet meer toegankelijk is voor doorgaand verkeer: bovenop het aantal gebruikte m² een forfait van 50 euro 
 • hoogdringende aanvragen: extra retributie van 25 euro
 • iedere verlenging van een vergunning: administratieve kost van 10 euro.

Afhandeling:

De retributie wordt geïnd via een factuur gericht aan de aanvrager.

Reglement belasting tijdelijke ingebruikname openbare weg (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (sinds 1 september 2019) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019. 
Gepubliceerd op de website op 9 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 september 2022. 
Gepubliceerd op de website op 30 september 2022.