Deel deze pagina

Inname openbaar domein: toelating

Niemand mag het openbaar domein in gebruik nemen zonder de toelating van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Alle vergunde innames van het openbaar domein, kun je raadplegen op Hinder in kaart.

Parkeerverbod

Om parkeerverbodsborden op het openbaar domein te plaatsen, moet je minstens 7 kalenderdagen voor de start van de werken, verhuis, evenement… een toelating aanvragen.

Particulieren kunnen de borden voor het parkeerverbod ontlenen bij de Gemeente Londerzeel gedurende maximum 7 kalenderdagen. De Gemeente Londerzeel staat in voor het plaatsen en ophalen van de parkeerverbodsborden.

Het ontlenen van parkeerverbodsborden van de Gemeente Londerzeel is in het geval van een laattijdige aanvraag (minder dan 7 kalenderdagen op voorhand) niet mogelijk. De aanvrager moet in dit geval zelf voor parkeerverbodsborden zorgen.

Prijs

  • toelating tot het plaatsen van parkeerverbodsborden: eenmalige administratieve kost van 10 euro
  • ontlenen van 2 parkeerverbodsborden en het plaatsen en ophalen door de Gemeente Londerzeel: 25 euro + 3 euro per dag

De retributie voor de aangevraagde periode kan niet teruggevorderd worden.

De vergunning kan wel voor dezelfde termijn (meermaals) overgedragen worden naar een andere periode, als de inname door omstandigheden niet kon doorgaan. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.

Hoogdringende aanvragen

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimale aanvraagtermijn overschrijden) kunnen worden geweigerd.

Als er toch een vergunning kan afgeleverd worden, dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro.

OvertredingenGASton

Wordt een inname van het openbaar domein zonder vergunning vastgesteld door de lokale politie of de toezichthouder Veiligheid? 

Dan wordt overgegaan tot een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). De omvang van de overtreding bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Ook of er precedenten zijn - dus of eerder al een gelijkaardige overtreding werd begaan - bepaalt het boetebedrag.

Bij een ingebrekestelling kan de Gemeente Londerzeel in bepaalde gevallen ook zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de overtreder of verantwoordelijke.

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling van retributie voor:

  • Londerzeelse verenigingen
  • sociale woonorganisaties
  • nutsbedrijven
  • buurtfeesten
  • scholen
  • evenementen ten voordele van een goed doel

Zij moeten nog wel een toelating aanvragen.

Hoe aanvragen?

Inname openbaar domein aanvragen

Neem bij problemen contact op met de dienst Mobiliteit.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 september 2022. 
Gepubliceerd op de website op 30 september 2022.