Deel deze pagina

Ontwikkelingssamenwerking: ondersteunde initiatieven

Uitgekeerde subsidies in 2017

In 2017 werd een budget van 20.000 euro vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking.

Dit budget werd verdeelt over drie categorieën:

  • 5.000 euro voor noodhulp
  • 5.000 euro voor initiatieven in het Noorden ten voordele van projecten in het Zuiden
  • 10.000 euro voor een aantal projecten in het Zuiden

Het budget voor noodhulp wordt twee maal per jaar - in juni en december - toegekend.

11.11.11

Jaarlijks rond 11 november trekken vrijwilligers en jeugdverenigingen de straat op om geld in te zamelen voor de projecten die 11.11.11 steunt in het Zuiden.

Sinds 2013 steekt de actie in een nieuw kleedje en kan je kiezen op welke manier je de actie steunt. Het doneren van een bepaald bedrag werd aangevuld met de mogelijkheid tot het kopen van wenskaarten, chocolade, truffels...

Heb je 2 uurtjes tijd?
De trekkersgroep is steeds op zoek naar vrijwilligers die rond 11 november 2 uurtjes tijd hebben om zich aan te sluiten bij een van de 4 actiegroepen. Deze groepen trekken de straat op of bemannen een standje. Neem voor meer info contact op met de duurzaamheidsambtenaar op 052 39 93 67 of via duurzaamheid@londerzeel.be

Londerzelenaren helpen de wereld

Peacewalker (Oxfam ngo)

Oxfam Peacewalker is een unieke teamuitdaging met als doel de strijd aan te gaan met het onrecht van de armoede. De uitdaging is in teams van vier 42 kilometer te wandelen in minder dan 10 uur tijd. Er wordt gewandeld voor de slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om eerstelijnshulp te geven aan mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Meer info: Oxfam Peacewalker

Fietsen voor Broederlijk Delen

Sinds 2014 fietsen er Londerzelenaren 'Dwars Door België' ten voordele van Broederlijk Delen. In 2017 ondersteunt het gemeentebestuur Londerzeel Emiel Van der Perre en Jos Van Den Bossche. Zij fietsen voor vrouwelijke boeren in Burkina Faso.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt om:

  • laagdrempelige leningen te verlenen
  • erosiedijken aan te leggen
  • onvruchtbare grond te herbeplanten

Daardoor krijgen 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en toekomstkansen.

Meer info: Dwars door België - Broederlijk Delen

Project van pater De BauwSchool in Haïti

Londerzelenaar pater De Bauw ontving ondersteuning voor zijn werk in Port-au-Prince. Hij was er jarenlang de trekker van een school voor arme kinderen in de hoofdstad van Haïti.

Onderwijs draagt bij tot de onafhankelijkheid en weerbaarheid van deze kinderen. Door de kinderen te onderwijzen worden ook de ouders betrokken en kan men de vicieuze cirkel van pure armoede doorbreken en het collectief en persoonlijk bewustzijn versterken.

Verschillende Londerzeelse parochies dragen ook een warm hart toe aan dit project.

 

Foto © Pater De Bauw

Generator aangedreven door water in Peru

Simon Van Steen is een Londerzeelse student aan de KUL die zijn thesis schrijft rond de "family hydro". Dit is een zelfgebouwde generator die, aangedreven door een waterwiel, 2 tot 3 gezinnen van energie zal voorzien. 

Voor dit project kreeg Humasol vzw een gemeentelijke subsidie van 2.000 euro. Het subsidiereglement voorziet ook een tussenkomst in de persoonlijke onkosten van Simon voor een bedrag van 383,4 euro.

Meer info: Humasol

Ondersteuning vrouwenorganisaties in Indonesië

De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging ondersteunt vrouwenorganisaties in Indonesië.

De negatieve effecten van de extractieve (halen van grondstoffen uit de bodem) industrie zijn gekend: landconflicten, verplichte verhuizingen, intimidatie van burgers, fysiek geweld... Daarnaast is er de impact op water en lucht. Dit beïnvloedt sterk het leven van vrouwen en doet hun inkomsten dalen. Hierdoor neemt de werkdruk toe en raken ze verder gemarginaliseerd. Ze kunnen hun stem niet laten horen en niet participeren in het beleid. Bovendien draagt de extractieve sector bij tot klimaatverandering, waardoor vrouwen nog meer onder druk komen te staan.

De Indonesische vrouwenbeweging Solidaritas Perempuan stimuleert vrouwen om zich te organiseren en om zo hun rechten beter te kunnen verdedigen.

11.11.11 gaat samen met deze vrouwengroepen en andere bevriende organisaties wegen op het beleid, meer inspraak verwerven en alternatieven op tafel leggen.

Filipijnse coöperatie - vzw Trias

Trias ondersteunt een Filipijnse coöperatie die de kleine landbouwer kansen geeft tegenover de multinationals.

De Filipijnse economie is de laatste 6 jaar gestaag gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van 6,3%. Toch is het leven voor de gewone Filippijn niet veel veranderd. Het geld blijft in de handen van een kleine elite van grote spelers.

De landbouw zorgt nog steeds voor 32% van de tewerkstelling, maar wegens hoge productiekosten en lage opbrengsten kunnen de producten maar moeilijk concurreren met die van de buurlanden. Bovendien is de Filipijnen een van de landen die het meest getroffen worden door de klimaatsverandering. Verschillende taifoons per jaar doen de toch al kleine oogst soms helemaal mislukken.

LPMPC richt zich op het telen en verwerken van ananas tot sap of confituur en het maken van kledij van de vezels. Bovendien is de teelt van ananas beter bestand tegen taifoons dan rijstvelden. Een innovatieve aanpak die zijn vruchten afwerpt!

Meer info: Trias

Tandverzorging aan schoolkinderenMarlies Devos geeft les in tandverzorging

Marlies Devos is student Geneeskunde. In 2018 doet zij haar stage in Suriname.

In het arme binnenland geeft ze lessen tandverzorging aan schoolkinderen samen met de lokale organisatie van Medische Zending. Mondhygiëne is zeer belangrijk om ziekte te vermijden. 

Het project ontving 600 euro van de Gemeente Londerzeel voor de aankoop van tandenborstels en bekers.

Zelf een idee?

Heb je zelf een leuk project rond ontwikkelingshulp? Om na te gaan of je recht hebt op een gemeentelijke subsidie neem je contact op met de dienst Duurzaamheid.

Reglement: subsidie ontwikkelingssamenwerking (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 juni 2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 22 november 2016.
Gepubliceerd op de website op 6 december 2017.