Deel deze pagina

Ontwikkelingssamenwerking: ondersteunde initiatieven

Uitgekeerde subsidies in 2023

In 2023 werd een budget van 12.000 euro vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking.

Dit budget werd verdeeld over drie categorieën:

 • 3.000 euro voor noodhulp
  • 1.500 euro gaat naar het Consortium 12-12 voor noodhulp na de aardbeving in Turkije-Syrië 
  • 1.500 wordt toegekend in de tweede helft van 2023
 • 3.000 euro voor initiatieven in het Noorden ten voordele van projecten in het Zuiden:
  • 1.800 euro naar ngo's
   • Dwars door België ten voordele van Broederlijk Delen
   • Refugee Walk ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
   • Kunst voor Oxfam ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • 695 euro voor werking
  • 505 euro werd niet toegekend
 • 6.000 euro voor Zuidwerking

Het budget voor noodhulp wordt twee maal per jaar - in juni en december – toegekend.

Aangezien er geen Londerzeelse ontwikkelingswerkers een aanvraag hebben ingediend, werd dit budget toegevoegd aan het budget ‘steun aan ngo's' (6.000 euro):

 • Humasol vzw met een project in Senegal
 • Trias met een project in Ecuador
 • Broederlijk Delen met een project in Senegal

Zelf een idee?

Heb je zelf een leuk project rond ontwikkelingshulp? Om na te gaan of je recht hebt op een gemeentelijke subsidie, neem je contact op met de dienst Omgeving.

Reglement: subsidies mondiaal beleid (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 21 december 2021.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2021.