Deel deze pagina

Ontwikkelingssamenwerking: ondersteunde initiatieven

Uitgekeerde subsidies in 2021

In 2021 werd een budget van 12.000 euro vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking.

Dit budget werd verdeeld over drie categorieën:

  • 3.000 euro voor noodhulp
  • 1.000 euro voor initiatieven in het Noorden ten voordele van projecten in het Zuiden (2.000 euro werd niet toegekend)
  • 3.600 euro voor een aantal projecten in het Zuiden (2.400 euro werd niet gebruikt)

Wegens corona werden sommige projecten on hold gezet. Voor de zuidwerking was er geen aanvraag van Londerzeelse ontwikkelingshelpers. In het nieuwe reglement kan dit budget in dergelijk geval toegekend worden aan ngo’s actief in ontwikkelingslanden.

Het budget voor noodhulp wordt twee maal per jaar - in juni en december – toegekend.

Londerzelenaren helpen de wereld

Peacewalker (Oxfam)

Oxfam Peacewalker is een unieke teamuitdaging met als doel de strijd aan te gaan met het onrecht van de armoede. De uitdaging is in teams van vier 42 kilometer te wandelen in minder dan 10 uur tijd. Er wordt gewandeld voor de slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om eerstelijnshulp te geven aan mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Meer info: Oxfam Peacewalker

Fietsen voor Broederlijk Delen

Sinds 2014 fietsen er Londerzelenaren 'Dwars Door België' ten voordele van Broederlijk Delen.

Meer info: Dwars door België - Broederlijk Delen

Unado - vzw Trias

Wereldwijd is de bijenteelt voor heel wat vrouwen een manier om zelf een kleine onderneming op te starten. Daarom versterkt Trias in Oeganda de nationale imkerorganisatie Tunado.

De Gemeente Londerzeel voorziet een budget van 3.600 euro voor 'zuidwerking'. Trias mocht daarvan in 2020 1.200 euro ontvangen en in 2021 3.600 euro.

Trias: Unado geeft dromen van Oegandese vrouwen kansen (pdf)

Meer info: Trias

Zelf een idee?

Heb je zelf een leuk project rond ontwikkelingshulp? Om na te gaan of je recht hebt op een gemeentelijke subsidie neem je contact op met de dienst Omgeving.

Reglement: subsidies mondiaal beleid (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 21 december 2021.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2021.