Deel deze pagina

Ontruiming begraafplaatsen

Onze begraafplaatsen kampen met plaatsgebrek. Daarom ontruimen we oudere graven. Zo komt er plaats vrij voor nieuwe graven.

Tegelijkertijd maken we werk van een betere indeling van de begraafplaatsen. De groenere inkleding maakt het een aangename plek om er in de rust van de natuur de overledenen te herdenken.

De ontruiming zou oorspronkelijk starten op 15 april 2022, maar liep vertraging op om administratieve en juridische redenen. Intussen werd de aannemer toegewezen en zullen de ontruimingen effectief tussen maandag 29 augustus 2022 en zaterdag 15 oktober 2022 worden uitgevoerd.

Welke graven worden ontruimd?

Op vier begraafplaatsen wordt elk graf waarvan de termijn verlopen is, ontruimd. Die termijn is 20 jaar voor de gratis zandgraven en 50 jaar voor aangekochte graven (dit heet een concessie).

Op de plannen kan je zien welke graven ontruimd worden. Dit overzicht wordt ook opgehangen op het infobord aan de ingang van de begraafplaats. Tot slot komt er een sticker op de graven zelf.

Op de begraafplaats Berkenlaan zijn enkel bijzettingen in bestaande concessies nog mogelijk. Dat besliste het bestuur in zijn visie op de begraafplaatsen. Omdat er geen nieuwe begravingen gebeuren, hoeft er geen plaats te worden gecreëerd en zijn er dus geen ontruimingen op de begraafplaats Berkenlaan.

Concessie aanvragen

De ontruimingen werd aangekondigd in het voorjaar van 2021. Nabestaanden hadden een jaar de tijd om een nieuwe concessie aan te vragen. Die periode is intussen verstreken. De graven waarvoor een nieuwe concessie werd aangegaan, worden uiteraard niet verwijderd. Ook graven die intussen erkend werden als funerair erfgoed, blijven behouden. Deze zijn mogelijk wel nog gemarkeerd als te verwijderen op bovenstaande overzichten. 

Haal persoonlijke voorwerpen tijdig op

De nabestaanden hebben tijd tot 15 augustus 2022 om persoonlijke voorwerpen zoals foto’s, grafornamenten en bloemstukken op te halen. Ook het grafmonument mag worden meegenomen. Vanaf 16 augustus 2022 wordt alles eigendom van de Gemeente Londerzeel. Uiteraard dienen de persoonlijke voorwerpen niet te worden verwijderd wanneer een concessie werd aangegaan.

Komt er nog een herdenkingsplaats?

Voor de graven die ontruimd werden, komt er in de plaats van het graf, een naamplaatje op een gezamenlijk herdenkingsmonument op de begraafplaats. Daarop staat de naam, de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Zo is er altijd een plek om je dierbaren te gedenken.

Waarom word je niet persoonlijk gecontacteerd?

In de praktijk is het moeilijk om de contactgegevens van alle nabestaanden op te sporen. Het gemeentebestuur is bovendien niet verplicht om de nabestaanden persoonlijk te verwittigen. Daarom kozen we voor een uitgebreide en tijdige communicatie via een sticker op het graf, de infoborden aan de ingang van de begraafplaatsen, de website en het gemeentelijke informatieblad. Zo hopen we zoveel mogelijk nabestaanden te bereiken.

Hoe gebeurt de ontruiming?

Een gespecialiseerde firma voert de ontruimingen uit vanaf maandag 29 augustus 2022

De aannemer begint met de begraafplaats Beemden, vervolgens worden de ontruimingen in Steenhuffel uitgevoerd, dan in Malderen en tot slot in Londerzeel Sint-Jozef.

De firma gaat voorzichtig en met het nodige respect te werk. Het kerkhof waar ontruimd wordt, wordt iedere werkdag afgesloten voor bezoekers van 7 tot 17 uur. Na 17 uur kan het wel telkens terug bezocht worden. De aannemer staakt de werken wanneer er een begraving plaatsvindt. 

De werken in de begraafplaats Beemden en de begraafplaats Steenhuffel zijn afgerond.

Op maandag 19 september 2022 starten de werken op de begraafplaats in Malderen.

Op woensdag 28 september 2022 starten wellicht de werken op de begraafplaats in Sint-Jozef. 

De werken op alle begraafplaatsen zullen ten laatste op zaterdag 15 oktober afgerond zijn zodat er nog voldoende tijd is om de kerkhoven klaar te maken voor het traditionele bezoek op 1 november.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst Burgerzaken op 052 30 36 16 of mail naar burgerzaken@londerzeel.be. Of ga langs na het maken van een afspraak.