Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Noordwerking: aanvraag subsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dien de aanvraag in vóór 1 maart.

Gegevens contactpersoon

E-mailadres *

Project/activiteit

Ten voordele van deze organisatie/ngo

Adres

Uitvoerder

Adres
Toestemming opgave gegevens uitvoerder *

SDG's

Duid hieronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) aan waartoe het project bijdraagt:

Kostenraming

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je subsidie-aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.